Sist oppdatert: 12.02.2014 20:51

Jeg har fått et brev!

MAGNE RUUD

Jeg har fått et brev!

Det vil si,- jeg har fått to brev. Ett fra hedalen.no om å være skribent, og ett fra Skatteoppkreveren i Valdres. Jeg hadde ment å svare hedalen.no at jeg er tom for emner å skrive om, så denne gangen må jeg beklageligvis, eventuelt lykkeligvis, si nei. Samme dag så dumpet uheldigvis opp et brev fra Skatteoppkreveren. Dermed kan jeg ikke si at jeg er tom for tema, for der står det bl.a. å lese:

«Unntatt fra offentlighet (offl.§13)

Krav om innlevering av lønns og trekkoppgaver.

Følgende oppgaver er ikke mottatt: Lønns og trekkoppgave og Årsoppgave for arbeidsgiveravgift. Innleveringsfrist 31.01.2014. Dere må levere inn oppgavene snarest. Hva skjer om dere ikke leverer oppgaver? Vi vil vurdere å utføre arbeidsgiverkontroll i deres virksomhet. Vi kan belaste dere med gebyr, for tiden kr 10 per dag per oppgave. Manglende innlevering av oppgaver kan også være straffbart. Aktuelle regler: Følgende lover er aktuelle for informasjonen i dette brevet: Ligningsloven § 2-6 og 10-8. Folketrygdloven § 24-2annet ledd og § 24-3. Skattebetalingsloven § 18-2 annet ledd og Forskrift 1991-01-22 nr 57. Disse lovene finnes på www.lovdata.no» (Brevet er ikke undertegnet.)

Jeg kan vente meg besøk fra Futen i Valdres. Jeg kan bli belastet for gebyr, og jeg kan være skyldig i en straffbar handling som vil bli notert på rullebladet.

Det er bare det at jeg blir ikke rammet av noen av bestemmelsene. Hovedbestemmelsen finnes i Ligningslovens 5. kapittel, og der står det:

«§ 5-2. Om lønnsopplysninger mv.

Den som selv eller gjennom andre har utbetalt eller ytet fordel som nevnt i dette nummer, skal gi opplysninger om alt som i siste inntektsår er ytet til den enkelte mottaker………» 

Så er spørsmålet: Har jeg selv, eller gjennom andre utbetalt eller ytet en fordel til noen som det kreves innberetning for? Nei, det har jeg ikke!  

Når jeg ikke har det, plikter jeg heller ikke å sende oppgave(r). Skatteoppkreveren har heller ingen indikasjon på pliktbrudd, fordi jeg ikke har sendt terminoppgaver for noen av terminene i 2013. 

Riktignok er det slik at jeg i 2012 og tidligere år har hatt ansatte, og som jeg pliktmessig har innberettet innen fastsatt tid. 

Naboen min har fått tilsvarende brev. Han har vært en ivrig bidragsyter til samfunnet i en mannsalder, gjennom å være arbeidsgiver og via skatteseddelen. Han har hatt lite kommunikasjon med skattemyndighetene, og da han fikk en slik henvendelse, så ble han lei seg, deppa og nedfor.  Jeg reagerer på en annen måte. Jeg tenkte i mitt stille sinn, helt til jeg nå skriver: Talentløst, respektløst og manglende folkeskikk! 

Jeg skulle tro at skattemyndighetene vil være tjent med å vise en smule ydmykhet. Det er noe som heter eksemplets makt. Er det dit vi ønsker samfunnsutviklingen, ved hjelp myndighetene selv? True og skremme! 

Om det er slik at Skattemyndighetene vil forsikre seg om at det blir levert oppgaver, så kunne Skatteoppkreveren i Valdres ha sendt et brev med et hyggeligere innhold, og vel utstyrt med frekkhetens nådegaver foreslår jeg:   

«Vi ser at du tidligere år har hatt ansatte, og at du har sendt lønnsoppgaver for disse.

For 2013 kan vi ikke se at det foreligger lønnsoppgaver fra deg.

Vi legger dermed til grunn at du ikke har hatt ansatte i 2013. Skulle du mot formodning ha hatt lønnsutbetalinger som krever innberetning, så ber vi om at dette gjøres så fort som mulig av hensyn til skattemyndighetenes tidsfrister for å ferdigstille ligningen for 2013. 

Med vennlig hilsen 

Skatteoppkreveren i Valdres» 

Jeg har gitt tilsvar til Skatteoppkreveren, kun en linje i et brev, med link til denne kommentaren på hedalen.no.