Sist oppdatert: 19.02.2014 10:35

En festdag for kirken og en historisk dag for kirkelig fellesråd i Sør-Aurdal

TEKST: LIV BARBRO WEIMODET
BILDER OG VIDEO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

 

Søndag 16.2.var vi samlet i Begnadalen kirke for å feire gudstjeneste. Det var ikke en hvilken som helst gudstjeneste –  vår kirkemusiker Anders Løberg skulle vigsles til kantor av Biskop Solveig Fiske.

 


Inngangsprosesjon:  Elin Veimodet med korset

 

I tillegg til biskopen var også fungerende prost Anita Dalehavn  og vår egen sokneprest Signe E Kvåle  delaktige i gudstjenesten, sammen med to gjestekantorer: Espen Selbæk og Daniel Bjørlo.

 

Ole Kr. Nyhagen spilte trompet og Anders hadde fått invitere 3 tekstlesere som også var  delaktige under gudstjenesten: Espen Selbæk, Marianne Haldis Jensen og Marit S Teigen, i tillegg til klokkeren.

 

Framstilling for menigheten
Som kirkeverge og dermed Anders sin arbeidsgiver, fikk jeg det ærefulle oppdraget og lese framstillingen for menigheten:

 

”Kjære menighet.

I Faderens, Sønnens og Den hellige Ånds navn. Amen.

 

En ny arbeider i vår kirke fremstilles for oss i dag. Anders Løberg er kalt til tjeneste som kantor i Sør-Aurdal.

 

I dåpen ble vi innlemmet i Guds folk, og vi ble alle vigslet til å være tjenere for Gud. I Skriften vitnes det om at hele Guds folk er et kongelig presteskap, et hellig folk og Guds eiendom, for at vi skal forkynne hans storverk, han som kalte oss fra mørket til sitt underfulle lys.

 

Til det kall og de nådegaver Gud har gitt sin menighet, hører også tjenesten med å bære fram lovprisningsofferet, så Guds navn kan bli opphøyet og hans herlighet fylle jorden. Under håndspåleggelse og bønn vil vi i dag kalle og vigsle Anders Løberg til kantor og leder av sangen og musikken i Herrens hus, til Guds ære og Kristi legemes oppbyggelse.” 


Flott musikk
Gjennom hele denne mektige gudstjenesten var det mye flott musikk og sang i tillegg til det høytidelige rundt selve vigslingen og gudstjenesten for øvrig.

 

Vigsling til tjeneste
Biskopen holdt en vigslingstale – med formaning, løftesavleggelse, håndspåleggelse og bønn. Kantor Espen Selbæk, Daniel Bjørlo og fungerende prost sang Trosbekjennelsen, Nicaenum, som vekselssang – det var utrolig flott og verdig.

 

Høytidelig
Vekslingen mellom biskop, prost og sokneprest var variert og god – og sammen med all den flotte musikken og sangen gjorde dette til at gudstjenesten ble akkurat så høytidelig og vakker som den burde være!

 

Kirkekaffe
Og etterpå var det kirkekaffe på Sørum – med mye latter, deilig mat og ikke minst kaffe.

 
Brudemarsj fra Øre med Anders Løberg ved orgelet og Ole Kr. Nyhagen på trompet


Inngangsprosesjon: Othilie Hansebakken og Marianne H. Jensen bærer nattverds-
    elementene


Inngangsprosesjon: Tekstleser Marit Teigen , Sokneprest Signe E Kvåle og fung. Prost Anita Dalehavn – biskop Solveig Fiske og Anders Løberg


Fung. Prost Anita Dalehavn leser nådehilsen


Kirkevergen leser fremstillingen og Anders Løberg vises frem for menigheten.


Daniel Bjørlo ved orgelet og Ole Kr. Nyhagen på trompet


Vigslingstale, formaning og løftesavleggelse med Biskop Solveig Fiske og Anders Løberg


Håndspåleggelse og bønn


Salme NoS 213: ”Kom sannhets ånd og vitne giv”


Evangelieprosesjon: Othilie Hansebakken, Sokneprest Signe E Kvåle og Elin Veimodet


Nattverdsbønn og innstiftelse. Sokneprest Signe E Kvåle og biskop Solveig Fiske


Kirketjener Geir Bølviken

Alle delaktige. Bak fra venstre: Othilie Hansebakken, Daniel Bjørlo, Elin Veimodet, Liv Barbro Veimodet, Espen Selbæk, Marianne H.Jensen,

Foran fra venstre: Fung.prost Anita Dalehavn, kantor Anders Løberg, Biskop Solveig Fiske, Sokneprest Signe E. Kvåle, Marit Teigen og Ole Kr. Nyhagen


Musikerne: Ole Kr.Nyhagen, Daniel Bjørlo, , Espen Selbæk og Anders Løberg

Under kirkekaffen var det en lett og ledig tone – mye latter, god sang, deilige snitter og kaker og for ikke å snakke om kaffe!


Anders Løberg ved keyboardet slo an tonen til ” O lyngtuva er lerka sitt fat”


Anders Løberg med mor Randi og far Tor


Kaffe må til


Kirkevergen krydret kirkekaffen med et innlegg om kirkekaffe og prestevitser


Rådmann Erland Odden ønsket Anders Løberg velkommen til kommunen.


Fung. Prost Anita Dalehavn


Velkomstgave. Fung. Prost Anita Dalehavn og Anders Løberg


Tid for kaffe og kaker


Biskop Solveig Fiske


Anders Løberg i midten, til venstre far Tor og mor Randi – til høyre Marit Teigen og Johannes Bekkeli