Sist oppdatert: 02.02.2014 07:21

Solgte til Viken skog

  De seks aksjeeierne i Valdrestømmer AS har solgt 91 % av aksjene i selskapet. 

– Det var Viken skog som tok initiativ til aksjekjøpet. De sier de vil sikre seg transportkapasitet og lære hvordan tømmertransport foregår, forteller Einar Bruskerud, som fortsetter som daglig leder for 12 ansatte.

I 2012 omsatte bedriften for 21,491 millioner kroner og hadde et resultat før skatt på 1,104 millioner kroner. Soliditeten i firmaet blir av Proff.no karakterisert som god.


Denne tømmerbilen ble for 1 1/2 år siden brukt til kvistryddingsdugnad.

Både nye og gamle kjøreruter
Valdrestømmer AS disponerer sju vogntog, og disse transporterer tømmer fra hele Valdres. Sagtømmeret går til Begna Bruk. – Prisen på denne typen virke er for tiden god, sier Bruskerud. På massevirke er prisene mer moderate. Dette skyldes ikke minst lengre transport enn tidligere.

Fra Sør-Aurdal kjører en nå massevirke til Sokna. Gjennomsnittlig kjøretid dit er 1 1/2 time. Fra resten av Valdres kjøres massevirke til Stange, sør for Hamar. Virket fraktes videre til Karlstad.

Avvirkning
Det var spådd at skogbruket kunne gå en dyster framtid i møte etter at fabrikkene på Follum og Tofte ble lagt ned. Til nå ser ikke denne spådommen ut til å ha slått til. Avvirkninga er stort sett som før. I øyeblikket er vel det heller store snømengder som fører til utfordringer både for skogsmaskiner og tømmerbiler. Imidlertid fikk skogbruket dårligere rammevilkår da Follum og Tofte ble lagt ned.

Som før
– Hvilke praktiske konsekvenser vil oppkjøpet til Viken skog få?

– Driften av Valdrestømmer AS fortsetter som før. Det er skogeieren som velger kjøper av sitt tømmer – Viken skog eller andre, sier Bruskerud.

– Det er de som selger tømmer, som bestemmer hvor virket skal leveres.

Om Viken skog
Viken Skog SA er et skogeierandelslag for ca. 10 600 skogeiere i Buskerud, Vestfold, Siljan i Telemark, det meste av Akershus og i deler av Oslo, Østfold og Oppland.

Andelslagets formål er gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre langsiktig råderett og avkasting på andelseiernes skogeiendommer.