Sist oppdatert: 21.02.2014 21:10

GPS-merking av elg

  I begynnelsen av denne uka ble seks elger bedøvd og GPS-merket i Vassfaret. Snart kan du finne ut hvor elgene beveger seg på nettstedet www.dyreposisjoner.no.

En pilot, en veterinær og to hjelpemenn utgjorde mannskapet som hadde ansvaret for merkinga. Det var mye snø og få elger i Vassfaret de tre dagene arbeidet pågikk. Planen var å merke sju dyr. Resultatet ble fire hunndyr og to hanndyr. Totalt skal det merkes 35 elger i ti kommuner i Valdres og Hallingdal.

Redusere skogskader og forebygge påkjørsler
Ifølge Norsk institutt for naturforskning (NINA) er hovedformålet med elgprosjektet å lære mer om elgens bruk av leveområdene, og da særlig omfanget på sesongtrekk mellom vinter- og sommerleveområder. 

Sentrale delmål er å finne tiltak som kan redusere skogskader og hindre elgpåkjørsler.

Deltakere
Elgprosjektet i Valdres og Hallingdal eies av de fem merkekommunene i fellesskap, samt kommunene Flå, Hemsedal, Vestre Slidre, Vang og Nord-Aurdal, og gjennomføres av NINA. I tillegg er det nedsatt en styringsgruppe som består av representanter fra kommunene, Oppland og Buskerud fylkeskommune og Jernbaneverket.


Ole Arne Huset er Valdres sin representant i styringsgruppa for merkeprosjektet.

Krevende arbeid
Veterinær Øystein Os var ikke skvetten, forteller Huset. Dyrlegen hang i en sele festet i en karabinkrok i helikopteret når han skulle skyte bedøvelsespiler. Å finne elg, var ikke vanskelig, for fra helikopter har en panoramautsikt. Verre var det å få elgen ut av skogen – og ikke minst å treffe den med pilene.

Helikopteret var i bevegelse, og rotorbladene skapte vind som påvirket pilenes retning. Dermed ble det noen ganger bom, og søk etter piler i dyp snø måtte til.

Ingen piler kan ligge igjen i naturen, for hver enkelt av dem inneholder doser som er 1000 ganger kraftigere enn det mennesker tåler. Med skredsøkeutstyr har en til nå funnet igjen samtlige bomskuddpiler. Hver enkelt av disse medisinpilene koster forresten 3000 kroner.

  • Les NINA din prosjektskisse her.


Okse som merkes i Haugskogen i Vassfaret


Middels stor okse


Dyrene ble bedøvd med pil som ble skutt fra helikopter.

Det ble tatt blod- og avføringsprøver av alle elgene. Vitale mål ble registrert.
Etter at GPS var montert, fikk elgene opplivingssprøyte. Det tok meget kort tid før dyrene våknet til live igjen.