Sist oppdatert: 05.02.2014 09:43

Vassfarklubben takker

  OLE GJERDALEN
 

Vi er nå kommet til februar, og Lions Club Vassfaret har summert inntektene etter julesalget. Som vanlig har våre sambygdinger vært flinke til å kjøpe kornband og kalendere, og noen har benyttet anledningen til å handle fra restbeholdningen av våre Vassfarkrus

 

Vi håper alle fikk dekket sine behov, men skulle noen fremdeles ønske seg en kalender for i år, er det bare å kontakte ett av klubbens medlemmer.

Til sammen innbrakte julesalget ca. 50 000 kr netto.
 

Som nevnt mange ganger før, går alle inntekter uavkortet ut igjen til ulike gode formål.  Vi nevner i denne sammenheng nå bevilgning til tragedien i Syria, brannrammede i Lærdal, og så skal klubben arrangere det holdningsskapende kurset ”Det er mitt valg” for skolefolk i Sør-Aurdal i april.