Om å sette seg mål og å nå dem

TOR INGAR NORDBY

Vi har alle en eller annen gang hatt en drøm om å nå noen mål i livet. For å nå til sine mål er det viktig å ha langsiktig perspektiv på sine målsetninger, men kanskje like viktig er det å ha noen kortsiktige milepæler, stopp-punkter, for å nå frem til sine mål.
 

Hva hadde bygda vært uten en langsikt plan på utbedring av skolen? Hadde vi nådd våre mål uten en god planlegging og en del milepæler som vi måtte gjennom?  Et god eksempel på god planlegging, som i tillegg viser at delmål må være konkrete og oppnåelige. En stor honnør til dette arbeidet som snart er i mål.
 

Hva skal være de nest målene for bygda? Det måtte kanskje være noe å fylle skolen med i fremtiden. Ser vi på hvordan Norge utvikler seg, så er tallene for befolkningsutvikling i Distrikts-Norge dystre. Ser en på utviklingen etter 1994, så har 274 av Norges 420 kommuner fraflytting.

 

Ser en på Valdres, så har alle kommunene gått tilbake, men Sør-Aurdal har klart seg vesentlig bedre enn de andre Valdres-kommunene. Alle kommuner med tilbakegang er mindre kommuner i Distrikts-Norge. Dette er kommuner med gjennomsnitt antall på innbygger på litt over 6 000.
 

Hvor vil jeg så med dette her? Jo, hvis trenden fortsetter på samme måte som den vi ser, så vil vi sakte men sikkert bli en kommune og en bygd med en langt lavere innbyggertall en dagens. Når vi i tillegg vet at skogbruket er truet av dårlig lønnsomhet, og Sør-Aurdal har mange årsverk knyttet til denne næringen, så er det kanskje på tide å gjøre noe.
 

Skal det neste prosjektet kanskje være å gjøre noe som kan stoppe negative trender i befolkningsutviklingen? Jeg er klar over at dette er et tema for politikerne, men kanskje flere burde engasjere seg.  Det er sikkert lett å finne hovedmålet, men delmålene og veien fram er utfordrende og vanskelig å lykkes med. Særlig når en ser at dette er en utvikling som særlig rammer distrikter med spredt bosetting.
 

Utfordringen går til oss alle og det er opp til oss selv å gjøre noe med dette. Tallene under viser innlandsflytting.

 

Kommune

Fylke

1994 – 2012

Tilflytting / Fraflytting

1994 – 2012

Tilgang / avgang

Nummer av norske kommuner med endring

Antall innbygger 2013

Utflytting

 

2012

Etnedal

Oppland

-158

-11,45 %

3

1399

83

Vang

Oppland

-174

-10,99 %

4

1597

55

Vestre Slidre

Oppland

-108

-4,92 %

38

2219

42

Øystre Slidre

Oppland

-86

-2,70 %

118

3197

7

Nord-Aurdal

Oppland

-164

-2,54 %

123

6396

56

Sør-Aurdal

Oppland

-49

-1,53 %

178

3147

0

 

Sist oppdatert: 07.02.2014 06:35