Sist oppdatert: 14.01.2014 19:56

Mye å glede seg over

 

Hedalen.no har utfordret seks av leserne våre til å se tilbake på 2013. Hva har disse personene gledet seg spesielt over i bygda vår?

Vetle
– I dag er siste dagen i året. Hva synes du har vært bra i år?
– Alt!

– Noe som har vært ekstra moro hjemme i Hedalen?
– Gå på skøyter, skli på isen ned veien hjemme uten skøyter. Alle idrett, slik som gymlek, ski, og få være med på DNB cup (Fagernes).

Rønnaug
Året 2013 i Hedalen har vært et år med mange fine og positive aktiviteter for oss barn og ungdommer, der mange, både unge og voksne, er med og bidrar.

Det er bra at så mange gjør en frivillig innsats i så mange ulike lag og organisasjoner. Et eksempel er at vi i 4H har fått opp en flott gapahuk ved Bergstjernet, takka være mye god hjelp!
 

Marit Aaslie Brenden
Dugnadsinnsatsen! Det nedlegges et stort og viktig arbeid i lag og foreninger hele året. Året som ligger bak oss, er intet unntak.

- Ungdomslaget har restaurert på Lokalet, skytterlaget har fått elektroniske skiver på banen, idrettslaget kjører flotte skiløyper i nærområdet, og løypelaget holder fantastisk standard på løypenettet i fjellet! Med takk og ønske om et nytt flott år!
 

Gunnar Fossholt
Det som spesielt gledet meg i 2013, var ulike nyskapende arrangement som ble til gjennom samarbeid mellom lokale og eksterne krefter. Arrangement som fikk fram ulikt vi kan være ”grepa stolt tå”, som motiverte og skapte både synlige og usynlige ringvirkninger.

 

Personlig vil jeg spesielt trekke fram åpningen av Fønhuskoia med smakebit av et Vassfarspel, samt Vassfarritt og Vassfardag midt i den fantastiske bærsesongen. Jeg kommer heller ikke utenom alle markeringene av 850-årsjubileet til stavkirka.

 

Line Wermundsen Mork

Jeg må få nevne alt det positive som har skjedd i løypelaget det siste året. Vi har fått splitter ny løypemaskin – og løypelaget har fortsatt ikke gjeld. Flere enn før engasjerer seg nå for løypelaget. Det ser vi blant annet ved at flere tar ansvar for å rydde løyper for kvist og kvas.

Jeg tillater meg å komme med et ønske for det nye året: Løypelaget håper at alle som bruker det omfattende løypenettet i Hedalsfjella, kan betale løypebidrag. Det vil styrke økonomien i laget i tida som kommer.

 

Rolf Gunnar Olsen

2013 har vært et rolig år for pensjonisten Rolf Gunnar. Et rolig år betyr at man faktisk har tid til å sette seg ned og tenke gjennom hvordan man sjøl og omgivelsene har det.
 

Mine nærmeste og jeg sjøl har hatt et fint år med gode opplevelser og bedret helsesituasjon. Vi har det godt.
 

Bygda jeg bor i, har vært preget av at kirka vår har hatt jubileum, og dette har blitt feiret på en flott måte. Bygda og menneskene som bor her, har blitt presentert for omverdenen på en veldig fin måte gjennom jubileumsarrangementene.
 

Jeg er også imponert over den dugnadsånden som folk i Hedalen viser. Det er utrolig hvor mye som foregår her, fordi ildsjelene stiller opp og sørger for at det er et meget aktivt kulturliv i bygda.

Veldig mange tar i et tak i hverdagen, og det gjør at Hedalen er et meget godt sted å bo i. Dersom alle rundt om i Norge forsto viktigheten av de små tjenestene overfor omgivelsene, ville Norge blomstre på det menneskelige plan, og ikke bare på det økonomiske.