Sist oppdatert: 14.01.2014 19:56

Kommunens økonomi

OLAV KRISTIAN HUSEBY, SØR-AURDAL HØYRE
Sør-Aurdal Kommune er i disse tider inne i en økonomisk vanskelig periode. Etter noen få år med optimisme er vi brått tilbake til tider med dårlige prognoser for kommunens økonomi de neste år.

Rådmannen har foreslått å redde økonomien med innføring av eiendomsskatt. Dette vil tilsynelatende kunne tilføre oss frisk kapital de kommende år, men vi må først bruke 5 millioner av våre fond for å taksere innbyggernes eiendommer. Fra 2015 vil vi så ha en inntektsøkning på 10 millioner kroner. Dette skal dekke et underskudd i driften og samtidig være en liten ekstra inntekt som skal komme innbyggerne til gode, i form av tilskudd til aktiviteter og andre gode formål. Fra andre kommuner med en slik beskatning ser vi at de ekstra kronene fort forsvinner inn i driften, og at skattesatsen raskt øker til maksimum beløp, uten at kommunenes økonomi har blitt særlig bedre.

Kommunens politikere skal gjennom flere møter de første månedene ta flere viktige beslutninger som vil berøre alle innbyggere, hyttegjester og næringsdrivende. Vi må tørre å ta noen upopulære avgjørelser for å få økonomien på rett vei. Innføring av eiendomsskatt er ikke en vei og gå. En slik skatt rammer vilkårlig og uten å ta hensyn til skatteyterens betalingsevne. Det er ikke de rikeste som sliter med å betale eiendomsskatten. Det er de som har jobbet lenge med endelig å få råd til det huset som har "gått i arv." Dette er en ekstra skatt på allerede beskattede penger.

Før 2008 hadde Sør-Aurdal kommune en meget uryddig drift. Dårlig oversikt og dårlig budsjettoppfølging preget de fleste tjenesteområder. De har etter dette spart 30 millioner kroner. Det er enklest å kutte de første kronene, men jeg mener der er mer å hente. Kommunen har meget gode tjenester på mange områder, og vi må forsøke å bevare disse, men mye kan sikkert gjøres lurere og rimeligere.

Jeg mener også at vi må ta flere grep for å øke aktiviteten i vår kommune og vårt distrikt. Innbyggertallet er stadig synkende og vi politikere må sammen kunne ta grep som snur denne trenden og skaper lyst til satsing fra både privat og offentlig side. Valdres er en av regionene med størst tilbakegang innen næringslønnsomhet, etablering og satsning. Her må vi sammen ta grep for å snu denne utvikling og skape vekst i vårt område.

Arbeidet i kommunestyret er givende og føles viktig, men jeg savner litt godt gammeldags gruppearbeid, for sammen, på tvers av partier, å arbeide med fremtidsrettet politikk og langsiktige planer.