Sist oppdatert: 16.01.2014 15:39

Bevilger 10 000 kr til HIL

OSVALD FOSSHOLM

  Styret i Stiftelsen Hedalen.no har vedtatt å støtte HIL med 10 000 kroner. Støtten gis til innkjøp av løypemaskin eller løypekjøring.

HIL er ett av flere lag som årlig legger ned en betydelig dugnadsinnsats til beste for både medlemmer og andre. Vi er kjent med at midler laget har til å skaffe nyere løypemaskin, er begrenset. Det er også betydelige driftsutgifter knyttet til å holde lysløypa og løypene fra Jevnlismyra åpen og i god stand.

Styret i Stiftelsen Hedalen.no håper at mange ser verdien av det store arbeidet HIL legger ned og oppfordrer flere til å tegne medlemsskap og/eller støtte lagets arbeid på andre måter.