Sist oppdatert: 30.01.2014 06:31

Snø og trafikkfarlige situasjoner

  De store snømengde har ført til redusert sikt  langs vegene i Hedalen, men andre farer lurer også: Tirsdag ble en elg påkjørt ved Lisbråtån. Dyret ble så sterkt skadet at det  måtte avlives.

Det ble ikke personskader i forbindelse med uhellet.

Dersom det skjer påkjørsler av vilt, skal politiet varsles. Ole Arne Huset, Øyvind Jordet og Finn Holm Olsen er ettersøksjegere i kommunen. Disse blir utkalt når det er behov for det.

Typisk nå er at elg og rådyr trekker ned til veger der det er lettere å bevege seg.