Sist oppdatert: 30.01.2014 17:57

Fønhusprosjektet

STIG SOLBREKKEN

  Kundan Rockstad er ansatt i 50 % stilling i Fønhusprosjektet. Fønusprosjektet er et samarbeid mellom Sør-Aurdal kommune og næringslivet.  

Fønhusprosjektet har som mål å markedsføre eksisterende tilbud i Sør-Aurdal og etablere flere kommersielle tilbud knyttet til opplevelser i skog og fjell. Mikkjel Fønhus sitt rike og hans forfatterskap skal brukes i markedsføring av Sør-Aurdal.  

I forbindelse med prosjektet er det satt ned en styringsgruppe bestående av Amund Fønhus Stensrud og Harald Arne Haugen fra næringslivet, Katharina Sparstad fra Valdres Natur og kulturpark, Arne Erik Fønhus fra Valdres Næringshage og Stig Solbrekken fra Sør-Aurdal kommune. 

Sør-Aurdal kommune har fått 200 000 kr i årlig støtte fra Oppland Fylkeskommune til et to årig prosjekt som vil gå ut 2014. Kommunen har også bevilget 70 000 kr årlig til prosjektet. I tillegg vil bedriftene som deltar i prosjektet være med å finansiere aktiviteter.  

Akkurat nå jobbes det med å etablere Fønhusstier til minneplata over slagbjørnen Rugg og Tjuvehanshola. Det pågår også leting etter motorsykkelen til Mikkjel Fønhus, og arbeid for å få opp informasjonsskilt på E-16 i forhold til Nissebakken/Fønhusstien til Kverrvilljuvet. 

Kundan Rockstad har bodd i Valdres i 12 år vært med i Fønhusgruppen siden 2008.