Sist oppdatert: 03.01.2014 15:40

Ny legevaktsordning

  Fra 1. januar er det innført felles legevakt for alle kommunene i Valdres.

Tider

  • På hverdager er legevakten bemannet med én lege i tidsrommet 15.00–18.00.

  • Fra 18.00 til 22.00 er det to leger på vakt.

  • I tidsrommet 22.00–08.00 er det én lege som har aktiv vakt.

  • I helger og høytider er det egen turnus for aktiv vakt og bakvakt.

Kontakt

  • Ved behov for øyeblikkelig hjelp skal en alltid ringe 113. Er en i tvil om det er tale om øyeblikkelig hjelp, presiserer Bagn legesenter at det er 113 som skal kontaktes.

  • Ved henvendelser til legevakt ellers skal en bruke telefon 61 36 10 44.

Legevaktsentralen er bemannet med hjelpepersonell hele døgnet.  Dette personellet skal på dagtid motta legevaktstelefoner som videreformidles til lokalt legekontor.

Sted
Legevakten finner du på Fagernes legesenter. En gang i 2015 blir den flyttet til Valdres lokalmedisinske senter.