Sist oppdatert: 16.07.2014 19:42

BFO – Besteforeldrenes Fritidsordning

 

RØNNAUG SØRLIE
For skolebarn er ferie å ha ingenting å gjøre, og hele dagen å gjøre ingenting på, dvs. mange uker alene, mens mor og far er på jobb.

I snart 50 år har vi utdannet både kvinner og menn til et krevende arbeidsliv.
I snart 50 år har vi hatt for få barnehageplasser – kun de siste 20 åra har vi hatt SFO, men bare fram til 10 år, for etter 10 år er alle barn voksne nok til å klare seg sjøl mesteparten av juli og august måned.

Så snart nyttårskvelden er over, settes det i gang ferielister på jobben, ferieplanlegging med mine barn og dine barn og våre barn, søsken som deler hytte, og venner å dele ferie med. Logistikken er like krevende som en middels stor bedrift med heldøgns turnus.

Og arbeidslivet tusler av gårde, uten å bry seg mye om barna og deres behov for stimulering og omsorg, men de forstår, at skal de få de best kvalifiserte av den oppvoksende slekt, må de følge godt med på resultatene av nasjonale prøver og årvisse PISA-tester.

Derfor vil jeg slå et slag for BFO – Besteforeldrenes Fritidsordning - som gjennomføres i stor stil over hele landet. Friske oppegående besteforeldre som tar ansvar der kongeriket svikter, og der mor og far må melde pass grunnet et rigid arbeidsliv.

Og ikke skal jeg klage over at vi blir dette til del. Det er en stor glede for oss, og heldige barn som har besteforeldre som bryr seg.

Våre 4 jenter, 8, 9, 10 og 11 år, som har vært hos oss ei stund, har gledet seg i flere uker. Først og fremst fordi de fikk være sammen med sine søskenbarn, men og fordi bestemor og bestefar tilfører endring av miljø, andre regler og andre muligheter enn foreldrene. Det har barn godt av å erfare.

Så får det ikke hjelpe at jentene endra BFO til ”Besteforeldrenes Fangeorganisering”. Bakgrunnen for det, var at de ble satt til å lempe gammal takstein opp på tilhenger, og avlessing av den samme på avfallsplassen.

Dagen etter var det henting av planter på hagesenteret, avlessing av planter, fjerning av ugras og bortkjøring i trillebår.

Men i slutten av uka vanket det lønn for sommerjobben, og da var humøret på topp, og det kom flere forslag om ytterligere sommerjobber. ”Vi likte det i grunnen ganske godt”, som en av dem sa.

Tidlig krøkes skal den, som god arbeidstaker vil bli.