Sist oppdatert: 15.07.2014 22:49

Friluftsgudstjeneste

 

LIV BARBRO VEIMODET
 

Søndag 20. juli kl. 1100 blir det friluftsgudstjeneste på Ulekyrkjetomta v/Signe Kvåle, i samarbeid med Sør-Aurdal historielag

Det blir satt opp benker/stoler – men ta gjerne med et pledd/sitteplate. Etter gudstjenesten blir det muligheter for å kjøpe kaffe/kake på Bagnsmoen. Du kan også ta med kaffe/kaffemat dit. 

Fra Tonsåsvegen (fylkesveg 219) – går det en merket sti inn til området. Ved inngangen står det en informasjonstavle og inne på området er det er satt opp en minnestein og et enkelt trekors.  

Ulekyrkjetomta er, sammen med Vangen og Bagnsmoen,  kommunens tusenårssted. Kirkekontoret ønsker å ta opp tradisjonen med å ha friluftsgudstjenester på Ulekyrkjetomta annethvert år fremover. Det andre året i «turnusen» vil vi ha friluftsgudstjeneste på Bagnsbergatn, slik det har vært de senere år. Velkommen til kirke!