Sist oppdatert: 02.07.2014 00:02

HSV orienterer

 

ARNE HEIMESTØL, LEDER I HSV
Foreningen Hedalen Skoles Venner er inne i sitt siste virkeår. Årsmøte er avholdt, og årets arbeider er godt i gang
.

På årsmøtet 28.4. ble styret gjenvalgt, og det fortsetter til nytt årsmøte før jul —der foreningen etter planen skal legges ned. Gjenstående, egne midler brukes i samfunnsdelen av skolen. Følgende dugnadsarbeider er utført til nå:

  1. På musikkrommet har vi revet golvflisene. Veggene har fått to strøk med maling.

  2. I gangen inn til musikkrommet har vi revet en vegg, fjernet golvfliser, reparert hull i en vegg, sparklet og pusset veggene, limt på ny strie og malt veggene to strøk. Taket har fått ett strøk med maling.

Sammen med kommunen er det bestemt at det skal settes inn ny, tofløya dør mellom musikkrommet og gymnastikksalen. Det blir her tatt hensyn til universell utforming og at døra skal være branndør, samtidig som lydisolasjonen skal være så god som mulig.

I begynnelsen av august skal gulvene i musikkrommet og gangen rettes opp før det legges nytt golvbelegg. Vi håper at de nye dørene til musikkrommet skal være på montert før skolestart. Dette er fagarbeider.

Styret har også bestemt at vi skal sette av 60 000 kroner til nytt lydanlegg og noe scenelys i gymnastikksalen. Geir Øverby er prosjektleder her, og han har med seg Kjell Eriksen når utstyr skal velges.

Som kjent vedtok kommunestyret i Sør-Aurdal at investeringer som kan stilles i bero, utsettes. Dermed ser HSV bort fra bevilgningen på 100 000 kroner som kommunen hadde satt av til årets prosjekter.

I begynnelsen av september oppsummerer vi økonomisk status. Følgende prosjekter kan da være aktuelle:

  1. Gangen inn til gymnastikksalen trenger sårt oppsjaining.

  2. Garasjeporten i gymnastikksalen bør skiftes ut.

  3. Musikkrommet trenger lagerplass til instrumenter.

Dugnadsarbeidene har gått utmerket. Det har ikke vært vanskelig å skaffe villige hender. I år spør vi den enkelte om dugnad én økt.

Vi har stor tro på at vi skal komme i mål med foreningens arbeid innen slutten av november, og håper da å kunne takke mange frivillige medarbeidere, fagarbeidere, prosjektledere, givere og kommunen for det gode samarbeidet vi har hatt.