Sist oppdatert: 19.07.2014 10:54

Nytt liv for gammelt hus

 

BJARNE BERG
Skrukkefyllhaugen «er ei grop i bakken inne i skogen der stuggua hennes Berte stod», er beskrivelsen på Skrukkefyllhaugen i det meste av den litteratur som finnes om stedet
.

De som går etter gamle beskrivelser, får problemer med å finne fram , for gropa i bakken inne i storskogen er ikke lenger så lett å finne. Den ligger nå nemlig under golvet på den nye stuggua på Skrukkefyllhaugen.

Vi søkte fylkesmannen og kommunen om dispensasjon til å bygge opp igjen denne historiske plassen for noen år siden. Vi fortalte om bakgrunnen for hvorfor vi ville gjøre det og hva vi kunne ønske at plassen skulle brukes til, og ble møtt med bare positive tilbakemeldinger. «Dette er helt i tråd med den intensjon vi har med verneplanen» skriver fylkesmannen i Oppland i sin tillatelse.

Planen har hele tiden vært å bygge opp igjen plassen slik vi tror den opprinnelig var, med tre hus plassert på tunet. Naturlig nok var det stuggua som kom opp igjen først. Den står på den samme gamle muren som den opprinnelige stuggua står og er omtrent identisk også i størrelse. Denne kom opp og fikk tak på seg sommeren 2012.
Neste hus ble låve. Vi var så heldige å få en gammel låve, og denne ble flyttet til Skrukkefyllhaugen i fjor sommer.

For å komplettere tunet med de bygninger som vi har fått tillatelse til å sette opp igjen, så mangler et lite hus til. - Men egentlig mangler det ikke:
For et par år siden gjorde Hedalsfondet et årsmøtevedtak på at vi kan få overta den gamle dambua som står i vegkanten ved Nerstadbrua, for en symbolsk sum, hvis vi vil ta vare på den. Dambua fikk nytt tak for omkring 20 år siden, men den har ikke vært brukt til noe siden da. Da vi fikk låne nøkkelen i fjor for å se hvordan den ser ut, så lå fortsatt restene etter takreparasjonene inne på gulvet. Men som følge av at den fikk et tungt torvtak over seg, så har den i stedet sunket ned i bakken. Gulvet er rotnet bort og tre eller fire av de nederste omkvarvene må skiftes ut.

Årsmøtet i Hedalsfondet mente ikke det er riktig å bruke pengene sine på å sette i stand igjen bua og ser derfor gjerne at andre tar vare på den.
På Skrukkefyllhaugen vil den passe veldig fint inn på tunet og vil få et nytt og forhåpentligvis langt og spennende liv i stedet for å stå bortgjemt og glemt i vegkanten der den står nå.

Så hvis ikke bygdefolket har innvendinger mot at bua blir flyttet og tatt vare på, så vil den sannsynligvis komme opp igjen på tunet på Skrukkefyllhaugen i løpet av høsten.s