Sist oppdatert: 20.07.2014 16:41

Ny drift på fellessetra i Vidalen

 

BJARNE BERG
Torsdag denne uken ble det igjen liv på fellessetra i Vidalen. Nærmere 80 kuer og kalver kom fra Tyristrand for å tilbringe sommeren på sætra.

Fellessetra i Vidalen var én av landets største med nærmere 400 dekar dyrket jord da den ble bygget først på 1980-tallet. Det var bønder fra Hole og Ringerike som den gang gikk sammen om dette prosjektet. Helt frem til 2011 var det melkekuer her hver sommer, men de tre siste årene har det stått tomt.

Det gamle beitelaget valgte å avvikle, og solgte sin andel av anlegget til en gardbruker fra Tyristrand. Den nye eieren, Baard Fossum, driver gård midt i Tyristrand sentrum og sier han har en utfordring med å få plass til alle dyrene sine der. Derfor er det veldig kjærkomment å kunne ta med mesteparten av dem til Vidalen om sommeren.

I og med at både hus og jorder har stått ubrukt i flere år, har det vært en stor jobb med å få ryddet opp og gjerdet slik at han kan slippe dyrene sine her i år. Men nå var det endelig klart, og den store dagen med kuslepp i Vidalen var et faktum.

Baard er en kar som har mange jern i ilden, og har nok ikke tid til å være i Vidalen hele sommeren. Derfor har han leid inn avløser som skal passe på dyrene når han ikke er tilstede selv. Avløseren, Jonas Håland, kommer fra Jæren og skal bo på setra i sommer.
 


Baard med hunden Kobolt og dattera Emma.  Til høyre avløser Jonas Håland

 

Litt gammel silo de første dagene, men ellers så blir det friskt og grønt gress som står på menyen utover sommeren.Fellessetra med utsikt mot Hedalen
 

Dyrene har fine "oppholdsrom" som de kan kose seg i når de ikke er ute å beiter på jordene.Baard gir brød til oksen som er så heldig å få være med kuene i Vidalen i sommer.