Sist oppdatert: 26.07.2014 18:22

Høyt legemeldt sykefravær i Sør-Aurdal

 

Mens legemeldt sykefravær i første kvartal av 2014 gikk ned i nesten alle kommuner i Oppland, økte det i Sør-Aurdal.

Det legemeldte sykefraværet i Oppland er på 6,4 %. Landsgjennomsnittet er på 5,5 %, mens Sør-Aurdal (alle arbeidsplasser) har høyest legemeldt sykefravær i befolkningen i Oppland med hele 8,4 %. Dovre er best i klassen. Her er tallet 3,7 prosent.

NAV opplyser at kvinner i Oppland i snitt har et legemeldt sykefravær på 8,1 %, mens tilsvarende tall for menn er på 5 %.

Hvor høyt sykefraværet er i Sør-Aurdal kommune (som arbeidsgiver), vet vi ikke. I november 2012 publiserte ordfører Kåre Helland artikkelen "Grepa stolt tå ansatte". På det tidspunktet var legemeldt sykefravær 6,2 %, mens landsgjennomsnittet var på 7 %.