Sist oppdatert: 29.07.2014 05:00

God sommer for landbruket

 

– Det har vært kjempeforhold i innhøstingen, formengden har vært som i et normalår, og fôrkvaliteten er bra, sier bonde Geir Øverby.

Storfebøndene satser for det meste på rundballhøsting, mens de fleste sauebøndene vil ha både tørrhøy og rundballer til dyrene sine. Forholdene på utmarksbeitene har vært svært gode.

Færre bønder
Øverby forteller at det nå er sju som driver med melkeproduksjon i Hedalen. Dette tallet har holdt seg konstant de siste årene. Flere har imidlertid sluttet med sau.

Landbruksoppgjøret
– Hva tenker du om landbruksoppgjøret?

– Det er ikke noen sterk spore til videre satsing. Samtidig må jeg få legge til at det ble bedre enn jeg fryktet, sier Øverby.

Rovdyr
– Det er til nå ikke dokumentert noen rovdyrplage i Hedalen. Det har imidlertid vært gaupe i Rennsjødalen på Bagn-sida, forteller sauebonde Trond Berg, som for tiden har 280 sauer på beite i Muggedalen.

Landbruksplast gjenvinnes
Landbruksplast er verdifullt avfall. Flere bønder i Hedalen leverer det på Øverby, og her slår seniorbonde Martin av en prat med Ola H. Skjærstein fra Leirskogen.

Lastebilen er fullastet med landbruksplast. Skjærstein gir bøndene i Hedalen ros for gode sorteringsvaner.

Landbruksplasten presser han sammen med rundballepresse, og vogntog henter ballene og kjører dem til mottak i utlandet. – Dette er en god ordning for bøndene, sier Martin. Søppel fjernes, og fordi den har en verdi, koster det ikke bøndene noe.