Sist oppdatert: 30.07.2014 21:19

Høyt sykefravær i SAK også

 

ARNE HEIMESTØL
Sør-Aurdal kommune rapporterer at kommunen som arbeidsgiver hadde legemeldt sykefravær på 9,2 % i første kvartal 2014. I tillegg kom det egenmeldte sykefraværet som var på 1 %
.

Noe bedre ble det i andre kvartal. Da var det legemeldte fraværet på 7,9 % og det egenmeldte var kommet ned på 0,9 %.

I første kvartal var det legemeldte sykefraværet i Sør-Aurdal i snitt på 8,4 % når en tar med samtlige arbeidsplasser.

Landsgjennomsnittet på legemeldt sykefravær er for tiden på 5,5 %, og gjennomsnittet i Oppland er 6,4 %.