Sist oppdatert: 03.07.2014 21:56

Tapt lønnsvekst så lenge konflikten pågår

 

73 % av de som deltok i avstemningen, stemte nei til avtalen som Utdanningsforbundet og Kommunenes Sentralforbund forhandlet seg fram til i mai. I Sør-Aurdal har Utdanningsforbundet 66 medlemmer.

— Vi håper at partene sentralt så raskt som mulig kan enes om en avtale slik at vi unngår en langvarig konflikt, sier fagleder for personal, Bjørg Dokken, i Sør-Aurdal kommune.

På spørsmål fra Hedalen.no opplyser Dokken at gjennomsnittlig årslønn for de 66 medlemmene i Utdanningsforbundet per 30.4. er 472 000 kroner i full stilling.

Det var lagt opp til en årslønnsvekst for hele kommunesektoren på 3,34 %.  — Veksten omfatter imidlertid mer enn lønnstillegg pr. 01.05.14: Overheng, lønnsglidning, og midler til lokale forhandlinger pr. 01.07.14. Beregnet vekst varierer også betydelig mellom de ulike yrkesgruppene.

Lønnsvekst som i h.h.t. gjeldende regler for konflikter i arbeidslivet ikke skal utbetales så lenge konflikten pågår, utgjør for Sør-Aurdal kommune ca. kr 65 000,- pr. måned. Inklusiv sosiale utgifter er beløpet på ca. kr 78 000,- pr. mnd. Blir medlemmer av Utdanningsforbundet tatt ut i streik, betyr det at kommunen ikke betaler lønn til disse så lenge streiken pågår.