Sist oppdatert: 10.06.2014 08:45

Søre Lokalet gjenåpnet
 

 

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

Ragnhild Hemsing og Hallgrim Hansegård gjennomførte en fantastisk forestilling da Søre Lokalet i Hedalen ble gjenåpnet 2. pinsedag.

Søre Lokalet ble tatt i bruk i 1931. Ungdomslaget Solsprett i skolekretsene Nerstad og Storruste brukte forsamlingslokalet flittig, men det ble også benyttet til blant annet juletrefester, basarer, kurs og fester.


Et eldre bilde av Søre Lokalet

I 1967 kom sentralskolen i bygda, og Søre Lokalet ble etter det mindre brukt. Hedalen kunst- og husflidslag benyttet lokalet fram til 2010 da det ble solgt til Elling Fekjær.

Restaurering
Bygget var i heller dårlig forfatning da omfattende restaureringsarbeider ble satt i gang i 2013. Blant annet måtte grunnen dreneres, nytt golv ble lagt, veggene ble lektet ut og isolert, utvendig panel og vinduer ble skiftet, og bygget fikk nytt tak.


Søre Lokalet etter restaurering

I tillegg har Søre Lokalet fått borevann, godkjent avløp, to toaletter og to dusjer. Innvendig er veggene malt i samme farger som de opprinnelig hadde, og kunst og bilder pynter opp på veggene.

Kurslokaler med utvidet bruk
Tross store forandringer og nedleggelser i spesialisthelsetjenesten i Norge, ser jeg og vi ingen direkte mørke skyer over Fekjær psykiatriske senter, sa Elling Fekjær da han ønsket velkommen til åpningsfest. Senteret trenger et stor hus som kan brukes til seminarer, kurs og undervisning. Men Søre Lokalet kan også brukes av andre som ønsker å lage fester, foredragskvelder, selskaper med mer.

  • Her kan du lese hele velkomsttalen Elling Fekjær holdt.

(De minste bildene nedenfor kan du klikke på hvis du ønsker å se dem i større versjon.)

 
 


Gunnhild Synnøve Aspholt med åkleet hun har gitt til Søre Lokalet