Sist oppdatert: 16.06.2014 11:49

Rådmannen vil utsette trafikksikkerhetstiltak ved Hbu

 

ARNE HEIMESTØL
I rådmannens forslag til vedtak er investeringsbudsjettet vurdert slik i punkt 6: «Vedtatte investeringsprosjekter som er berørt av framtidig valg av skolestruktur, stilles i bero så langt det er praktisk mulig.» Plansjef Svein Granli sier at dette betyr at «Trafikksikkerhetstiltak Hedalen skole» foreslås lagt på is inntil videre
.

Dette betyr igjen at kst-vedtak FS-001/14 punkt 4 vil bli opphevet hvis kommunestyret torsdag 19.6. slutter seg til rådmannens forslag til vedtak på dette punktet.

Hedalen barne- og ungdomsskole er den siste skolen i kommunen som skulle få gjennomført trafikksikkerhetstiltak. Prosjektet har vært utsatt flere ganger.