Sist oppdatert: 20.06.2014 06:35

Vil ha to skoler

 

– Jeg gleder meg til å flytte hjem til høsten, men gruer meg litt til denne debatten, sa Magnhild Huseby (H). Hun viste til geografien i Sør-Aurdal og la fram følgende forslag til vedtak:

Det tas sikte på en to-skolemodell ved eksisterende skoleanlegg i kommunen.

Dette forslaget falt med åtte stemmer.