Sist oppdatert: 15.05.2014 09:00

Søre lokalet i Hedalen

GUNNAR FOSSHOLT

I 1922 etablerte Søre Hedalen et ungdomslag som etter hvert fikk navnet Solsprett. En av de store oppgavene var bygging av ungdomshus/forsamlingshus.

Tomt ble valgt ved Fossholt – midt i Søre Hedalen med utsikt til fjell og Vassfaret. Lokalet ble tatt i bruk på midten av 1930-tallet. Bruken bestod i ungdomsmøter, større stevner for hele Valdres, kurs, 17. mai-fest for hele bygda annen hvert år, juletrefest m.m. 

Da sentralskolen kom på slutten av 1960-tallet, ble lokalet mindre brukt og begynte etter hvert å forfalle. Ca. 1980 fikk Hedalen Kunst- og Husflidslag overta lokalet og igangsatte vedlikeholds- og restaureringsarbeid. Husflidslaget benyttet lokalet til blant annet kursvirksomhet, salgsmesser, utstillinger og vevstue. 

Tidene forandrer seg, og Husflidslaget besluttet for noen år siden å avertere lokalet for salg. Elling Fekjær kjøpte lokalet i 2010. Huset har etter det gjennomgått en betydelig innvendig og utvendig restaurering. Lokalet er forsøkt ført tilbake sin opprinnelse i valg av stil, materialer og farger (innvendig).

Storsalen, kjøkken og andre rom er satt i stand etter dagens krav. Lokalet har også fått borvann og kloakkanlegg. 

Framover vil lokalet bli brukt til blant annet seminar, kurs og tilstelninger i Fekjær psykiatriske senters regi, men Elling ønsker at lokalet også kan bli leid til bygdearrangement etter nærmere fastsatte retningslinjer.  

Elling og Fekjær psykiatriske senter håper at bygdefolk og andre vil sette pris på at forsamlingshuset nå er satt i god stand for framtidig bruk! 

Åpningsfest med konsert
2. pinsedag klokka 17.00 er det åpningsfest/konsert på Søre lokalet med blant annet Ragnhild Hemsing og FRIKAR ved Hallgrim Hansegård. Egen annonse for det kommer på Hedalen.no.

Ragnhild Hemsing (f. 1988) begynte å spille fiolin i en alder av fem år.

Da hun var ni år ble, hun invitert til å begynne på Barratt Due musikkinstitutt i Oslo. Allerede som 13-åring debuterte hun med Bergen Filharmoniske Orkester og har etter det spilt med en rekke profesjonelle orkestre  i inn- og utland. Ragnhild  har vunnet en rekke førstepriser og fått andre utmerkelser i norske og utenlandske prestisjefylte konkurranser, og  har opptrådt i en rekke radio- og TV-programmer. 

Hallgrim Hansegård (f. 1980) er en norsk koreograf og danser. Han stiftet Frikar Dance Company i 2006, og  ble i 2009 tildelt prisen for beste koreografi under Eurovision-konkurransen. Han var hovedartist under Festspillene i Bergen 2010 og ble norgesmester i lausdans (hallingdans) i 2011, 2012 og 2013. I 2013 ble Hansegård tildelt Sølvprisen i Prix Italia i kategorien "Performing Arts" i konkurranse med koreografer som britiske koreografen Mattew Bourne og 162 andre internasjonale bidrag.

Velkommen til åpningsfest!