Sist oppdatert: 16.05.2014 21:23

Gladmelding til skolen

ARNE HEIMESTØL

Fylkesmannen i Oppland og Sparebankstiftelsen DNB har gitt Hedalen barne- og ungdomsskole 85 812 kr i støtte til prosjektet "Et aktivt sinn i en aktiv kropp".


Tuva, Anne-Margrethe og Erik

Bakgrunn
Oppland-ungdom skal inspireres av Ungdoms-OL til å bli mer fysisk aktive. Sparebankstiftelsen DNB gir 15 millioner kroner til utvikling og gjennomføring av prosjektet "Et aktivt sinn i en aktiv kropp".

Prosjektet skal bidra til livslang bevegelsesglede hos ungdomsskoleelever i Oppland. Fylkesmannen i Oppland har ansvaret for prosjektet som skal gå over tre år, til og med ungdoms-OL i 2016.

Dette er bakgrunnen for søknaden som ble sendt fra rektor ved Hedalen barne- og ungdomsskole – via skoleeier – til Fylkesmannen i Oppland og Sparebankstiftelsen DNB.

Søknaden
Hedalen er ei aktiv bygd med mange tilbud innen både idrett og kultur. Skolen har imidlertid sett at en del barn og unge i liten grad bruker de mulighetene til fysisk aktivitet som tilbud, anlegg og natur gir.

Daglig aktivitet for alle
Målet med den nye satsing er å få til aktiviteter som kan nå alle. Det legges opp til samarbeid med Hedalen idrettslag, slik at både anlegg og utstyr kan bli brukt i skoletiden, tilbud HIL har og i andre uorganiserte aktiviteter. HIL har gitt skolen tillatelse til å bruke grusbanen til volleyball, og skøytebanen vil om sommeren bli brukt til skaterampe.

Bedre skolehverdag
I søknaden viste skolen til at fysisk aktivitet gjør skolehverdagen bedre for elevene. Nytt og oppgradert utstyr vil bidra til aktivitet, men godt samspill mellom elever og voksne er en forutsetning for å lykkes.

– Alle lærerne på ungdomstrinnet er med på satsingen, sier lærer Anne-Margrethe Wilter. – Ungdommene vil bli bedre kjent med hverandre, men også lærere og ungdommer kan møtes på nye arenaer og få et bedre forhold til hverandre. Jeg er også overbevist om at prosjektet vil være positivt for elevenes skoleprestasjoner.

Vekker begeistring
Én lærer får ansvaret for å organisere FYSAK på skolen. To elever fra ungdomstrinnet har vært på kurs, og ungdomstrinnet har vært med på å utforme søknaden som nå er innvilget. Den nye satsingen blir møtt med begeistring.

Heldig smittefare
Satsingen retter seg først og fremst mot ungdomstrinnet, men skolen er overbevist om at barnetrinnet også vil ha glede av de nye mulighetene som kommer.

Utstyr
Støtten skolen har fått, vil bli brukt til å kjøpe inn utstyr som skal brukes i de ulike aktivitetene. Det satses på varierte tilbud. Noen kan foregå hele året. Andre vil være mer sesongbetonte.

Utstyr ute
Håndball-mål ute m/nett
Håndballer
Frisbeecatcher med frisbeer
Nye nett til fotballmålene ute
Helårsbasketballnett x2
Helårs vollyballstativ med nett
Kasse med 12 par miniski
Snowskate x5
Kinball til vinter/utebruk
Materialer til bygging av skaterampe for skateboard og BMX-sykkel.
Fotballer ute

Utstyr inne
Kinball
Innefotballmål x2
Innefotballer