Sist oppdatert: 22.05.2014 19:10

Joker Hedalen fikk Positivprisen for 2013

  6. mai vedtok formannskapet i Sør-Aurdal kommune enstemmig at Positivprisen for 2013 skal tildeles Joker Hedalen ved Marta og Tor Ingar Nordby.

Nedenfor gjengir vi talen ordfører Kåre Helland holdt i forbindelse med prisoverrekkelsen torsdag 22. mai:

Positivprisen for Sør-Aurdal ble første gang utdelt i 1990, og er i første rekke en påskjønnelse til personer eller bedrifter som har utmerket seg i lokalt næringsliv. Prisen deles ut av fondsstyret (formannskap), etter at publikum har kommet med forslag på kandidater. Vi har mange kandidater i Sør-Aurdal som fortjener en slik pris og mer til.

Prisen
I statuttene for prisen, §2 står det at prisen skal gå til: ”Personer, bedrifter, lag og organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/holdninger i Sør-Aurdal kommune. Kandidaten skal ha vist et engasjement i næringssammenheng og en evne og vilje til samarbeid i bygdesamfunnet, ha mot til å stå på egne ideer og tørre ”stikke hodet fram”. Og kandidaten skal være en ekte sør-aurdøl. Ut i fra dette er vi sikre på at vi har funnet en verdig mottaker av Positivprisen for 2013.

Fondstyrets enstemmige vedtak i møte den 06.05.14 lyder slik:

Positivprisen for 2013 tildeles Joker Hedalen ved Marta og Tor Ingar Nordby.

Prisvinneren er en veldrevet butikk med lange tradisjoner. Butikken er preget av orden og ryddighet og hyggelig og serviceinnstilt betjening.
Historien til prisvinneren starter i 1923 da Ole Nordby startet butikk i gamle Dokka. I 1930 flyttet Ole inn i ny butikk i nye Dokka.
Og handelen vokste. I 1974: Overtok Ola og Målfrid Nordby Dokka. Marta Nordby kom med i driften på 1990-tallet

I 1997 overtok Tor Ingar og Marta Nordby driften. Etter det har det vært en rekke ombygginger. Den største og siste kom i 2011/2012 da butikken ble bygd ut med flere hundre kvadratmeter og det ble opparbeidet ny stor parkeringsplass på andre siden av veien. I dag har Joker Hedalen 9 ansatte (5 årsverk) og 16 millioner kroner i omsetning.

Dere har vært et godt lag og fått mye hjelp fra Ola og Målfrid.

Joker Hedalen fikk tidligere i år prestisjeprisen «den sosiale møteplassen i Jokerkjeden. I konkurranse med 600 andre butikker ble Joker Hedalen kåret til beste sosiale arena i og rundt lokalbutikken i hele Norge. Når vi hører om slike utmerkelser, vil mange si at dette er vel fortjent. Kommunen og bygda er utrolig stolte av det der står for og bidrar gjennom tjenester og som en møteplass for bygdas innbyggere og ikke minst hytteinnbyggerne.

Vi er heldig som har slike utrolige kaliber i vår kommune. Prisen er symbolsk men det er en bekreftelse på verdighet. Den er på 5 000,- kr og vinneren får diplom og blomster.

Sør Aurdal kommune gratulerer med Positivprisen, og ønsker lykke til videre.
Det er en glede å overrekke positivprisen for 2013 til dere!


Bagn 22.05.2014.

Kåre Helland

------

Marta Nordby takka for prisen og ville dele æren med både familie og ansatte. En hjertens takk rettet hun også til alle kundene som bruker Joker Hedalen.