Sist oppdatert: 27.05.2014 18:38

Varierende lærerkompetanse på trådløse nett

ARNE HEIMESTØL

  Torsdag 22. mai ga daglig leder i IKT Valdres, Ingar Svingen, kommunestyret i Sør-Aurdal en orientering om selskapets virksomhet. Her kom han også inn på situasjonen i skolene i kommunen.

I Årsmelding og regnskap 2013 for Sør-Aurdal kommune leser vi følgende:

Vi ser et stort etterslep i utskifting av PC-er. Dette gjør at vi har gammelt utstyr som ikke fungerer optimalt: lang påloggingstid, faller ut fra nettet, jobber sakte osv.

Vi har en målsetning om 1:1-dekning for alle elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. 

Ved noen av skolene opplever vi også at nettet har for dårlig kapasitet. Det er kommunens ansvar å sørge for kapasiteten på nettet og kabling, mens IKT-Valdres ivaretar aksesspunktene. Vi har bedt IKT-Valdres foreta en kartlegging av dagens kapasitet for å se om denne er akseptabel.

Ingar Svingen sa at behovet for nettkapasitet i skolene har økt dramatisk. Mange enheter som kobles på, er trådløse.

Han la til at det er varierende kompetanse blant lærere når det gjelder bruk av trådløse nett.

– Kommunen må kartlegge om det er  behov for å få økt lærernes kompetanse på dette feltet, sier ordfører Kåre Helland i en kommentar til Svingen sin uttalelse.