Sist oppdatert: 19.03.2014 21:36

Forvaltning av den store bygdegava – Bergsrud gard

 

TEKST: ELLING FEKJÆR
FOTO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
Da Gunnar og Anders Bergsrud ga hele slektsgården Bergsrud i gave til bygda ved Bautahaugen Samlinger (BS) i 2002, besluttet daværende styre å utarbeide en forvaltningsplan for garden og en befaringsrapport for Bergesetra.


Bergsrud gard

Sparstad Naturkartlegging utarbeidet i 2006 Forvaltningsplan for Bergsrud gard. Planen tar for seg hva Bergsrud består av, fastslår en klar målsetting for garden ut fra de føringer brødrene Bergsrud ga, og daværende styre var enige i og hvilke muligheter som her ligger. Planen har et kapittel om økonomi og mulige tilskuddsordninger.

Forvaltningsplanen er positivt mottatt hos Fylkesmannen i Oppland, Fylkeskonservatoren, Region Valdres og ikke minst på Landbruksmuseet på Ås.

Bergsrud med alle dets herligheter har store muligheter i seg. Bergsrud kan bli et virkelig kulturhistorisk senter/demonstrasjonsgard for landbruk drevet på en fjellgard på Østlandet på 1950-tallet. Skal vi lykkes i dette, må styret for Bautahaugen arbeide i nær tilknytning til bygda, Valdres, instanser og enkeltpersoner som er interesserte i å ta vare på og formidle kunnskap til oppvoksne slekter om en fjellgard drevet på "gamlemåten". Bygdefolket og andre må også få et eierforhold også til Bergsrud.

Styret for Bautahaugen Samlinger håper derfor alle interesserte setter seg inn i Forvaltningsplanen og kommer med kommentarer – gjerne under årsmøtet til stiftelsen Bautahaugen Samlinger 27. mars på skolen i Hedalen.

| Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 |