Sist oppdatert: 20.03.2014 22:02

Statsråd besøkte veganlegg på Bagn

OLAV KRISTIAN HUSEBY

 

Torsdag besøkte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen veganleggene på E 16 ved Bagn. På forhånd var det store forventninger knyttet til besøket og hva statsråden ville ha med seg i sekken.

 


Kjetil Solvik Olsen
 

Spenningen var derfor stor for de ca. 25 fremmøtte, når den sorte bilen ankom Vegvesenets kontorer på Bagn.
 

Statens Vegvesen, representert ved Anne Britt Moen og Arild Evensen, innledet og fortalte spesielt om strekningen Fønhus – Bjørgo, men andre prosjekter i Vest-Oppland ble også presentert.
 

Ketil Solvik-Olsen startet med å fortelle om prosessen rundt slike prosjekter og tok raskt frem de medbrakte gavene. Vegen Fønhus – Bjørgo vil få, som tidligere planer tilsier, en bomfinansiering. Statens andel øker nå med 120 millioner kroner, slik at satsen for personbil ved Bjørgo blir på maksimum kr 55,-.

Det bevilges også en sum på 44 millioner ekstra til planlegging. Dette forventes vedtatt av Stortinget i høst, og i følge Moen ved Vegvesenet vil da alt arbeid med vegen gå som planlagt. Planene krever også tilslutning fra kommunestyrene det berører og Oppland Fylkesting.
 

Statsråden beklaget usikkerheten rundt E16 sin finansiering og videre planer. Departementet trakk saken tilbake fra Stortinget i høst, men det i hensikt av å kunne gjøre det bedre, og dette arbeidet tok nødvendigvis noe tid.

Videre gjorde han rede for arbeidet med videre satsing på samferdsel i Norge. Et eget veiselskap skal dannes. Dette blir litt på samme måte som organiseringen av Avinor. Det vil gi jevnere bevilgninger og raskere beslutninger og utbygging av veinettet i Norge. Norge er av de beste i verden på flyplasser, men langt under ønsket standard på vei og jernbane.
 

Det ble også gitt stor ære til Vegvesenet for sin iver og interesse for å løse problemer og utfordringer i samferdsel på vei. I vinter er antall kontroller av vogntog firedoblet, og statsråden er meget interessert i å lytte til de som utfører kontrollene, slik at regelverket kan tilpasses virkelighetens problemer, og ikke slik i som i dag, når de ikke treffer de utfordringene de er ment for å løse. Han føler også at det er lett å arbeide for stor satsing på vei, da det nå er 4 partier i Stortinget som arbeider i samme retning.
 

Ved spørsmål fra de fremmøtte, ble det snakket om samarbeidet mellom Jernbaneverket og Vegvesenet om bane og vei mellom Oslo og Hønefoss, og E 16 mellom Hønefoss og Hadeland. Der noterte Statsråden flittig da Moen la frem et eksempel på en veistubb på 2,5 km som ingen har planlagt, men som vil spare trafikkantene for 7,5 km og lede trafikken unna Hønefoss.
 

Statsråden fortalte at han har jobbet spesielt med å redusere planleggingstidene og for å få flere saker til å jobbe parallelt i stedet for etter hverandre. Videre ser regjeringen på finansieringen av veianlegg. I dag betaler bomselskapene markedsrente, men ved en opprydding i antall bomselskaper og en egen fond for veiutbygging vil utgiftene til disse selskapene gå drastisk ned, og dette vil kunne få positive følger ved bommen på E16. Kan vi da håpe på at passeringsprisen kryper under kr 50?
 

De fremmøtte spurte også om satsingen på E16 kontra Rv7 og generell beskatning av privatbilismen. Dette fikk vi ikke noe svar på i denne omgang. Det ble også uttrykt bekymring for manglende ressurser til beredskap ved de nye tunellene ved Bagn. Midler vil nok komme, men tunellen er allerede der(!)Det også tatt opp problematikken med husstander med ekstra stor bompengebelastning og el-bil i bom.
 

Ketil Solvik Olsen ble til slutt med på en befaring ned til tunellinnslaget ved Sparkevik. De fremmøtte fra presse og Høyre og Fremskrittspartiets representanter i kommune og fylke fikk denne formiddagen mange muligheter til å stille Statsråden spørsmål om samferdsel i det fine Valdres været.

 

Det finnes en god plan for gjennomføring av strekningen Fønhus til Bjørgo.

 

Nederst til venstre ser man den røde strekningen som nok statsråden vil se nærmere på.

 

Tegning av nye E16 gjennom Bagn

 


Ketil Solvik Olsen

 

Arild Evensen og Anne Britt Moen, Statens Vegvesen

 

Statsråden er meget bilinteressert,  og rakk også en rask innføring i racingserien Corsa Italiana.

 

Fint når gode venner møtes i vårsola. Statsråden og Line Sandli (Frp)

 

Forskalingen som benyttes i Bergsundtunellen
 

 

Statsråden med representanter fra Veivesenet og Elsrus(H) og Diserud(Frp) fra Fylkestinget.
 

NRK intervjuer statsråden og Kristian Bergsund fra Bagn