Sist oppdatert: 20.03.2014 22:55

–Venneforeninga gjør en uvurderlig innsats

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

– Venneforeninga betyr alt for hvordan Bautahaugen framstår om sommeren, sier styreleder i Bautahaugen samlinger, Rønnaug Sørlie.
– Styret har ikke kapasitet til å gjøre alt det de mange frivillige får til. Arbeidet foreninga gjør, er rett og slett uvurderlig!

 

Bautahaugens Venner hadde nylig årsmøte. Hele styret fortsetter. Stemninga var god, og etter at den formelle delen av møtet var unnagjort, koste de frammøtte seg med bilder fra fjorårets sesong.

 

Medlemstallet vokser. – Det er viktig, sier Sørlie, for det skal noe til å videreføre arbeidet som er satt i gang. Dette er venneforeningas styreleder, Sigrid Haugen, enig i. Hun minner om at flere kan tegne enkeltmedlemskap ved å betale inn kr 100 til konto 1206 02 17155. Familier betaler 200 kr og bedrifter 400 kr. Både aktive og passive medlemmer hilses velkommen til den meget aktive venneforninga.

  • Her kan du lese årsmeldinga for 2013.


Styre- og møteleder Sigrid Haugen

 


Kasserer Rigmor Brenden legger fram regnskapet

 

 


Godt samarbeid mellom kasserer og revisor
 


Det ble også tid til kaffe og kaker

 


Hyggelig prat i pausa

 


Halstein Nerbye gjør utmerket arbeid som vaktmester på Bautahaugen

 

 

 

 


Også hyttefolk fra Oslo kom på årsmøtet