Sist oppdatert: 24.03.2014 07:42

Hedalen sangkor sin allsangkveld

TEKST: NILS GARLI
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

 

Lørdag 22. mars hadde Hedalen sangkor allsangkveld på skolen.

Anne Britt Omsrud ledet kvelden og ønsket velkommen til en fullsatt og fint pyntet gymsal.
 

Koret ledet av Kjell Ivar Vestrom satte oss i en vårlig stemning med Sønnavindsvalsen og Nordaførr vårvise.

 


 

Dette ble fulgt opp med allsang av Prøysens vårlige Løvetannvise. Kjell Ivar ledet oss musikalsk på pianoet, og vi fikk teksten servert på lerretet.

Vi fikk så en avdeling korpsmusikk ledet av Botolf Gjeldaker. (Han er daglig leder av Norsk Musikkorps Forbund Hedemark og Oppland.) Korpset var større enn vanlig, for korpsa i Hedalen, Begnadalen og Bagn var slått sammen til et felleskorps.
 

De startet med Fanfare and Flourishes som dirigenten advarte oss mot at kom til å lyde sterkt i denne salen, for notene sa at det skulle være ff (fortissimo – meget sterkt)! Det lød også sterkt, men fint!
 

Så ble det roligere og mer avslappende lyd med de to verkene Pavane in Blue og Pirates of the Caribbean. Vi avsluttet første del med allsang av Vandringsvise.

 


 

I pausa fikk vi god bevertning, og det ble også utlodning med åresalg og trekning av en mengde gevinster.
 

Etter pausa startet det med allsang av Öppna Landskap, fulgt av en musikalsk kviss med Kjell Ivar ved pianoet.  Han spilte en liten strofe av en sang, og så var det om å gjøre å være raskest til å reise seg og synge videre på rett melodi. Arnstein Kjensrud var nådeløs dommer og delte ut Twist til den som greide det først. Det bordet som hadde vunnet flest Twist, fikk resten av posen. 
 

Korpset hadde igjen en avdeling med tre verk: The Music of the Night (fra The Phantom of the Opera), The Lion King, og Bondology.  Spesielt de to første var kjente toner for mange.
 

Siste del av allsangen begynte  med 13 vers (!) av Lille vakre Anna. Tempoet økte betraktelig på den svingende Grand Prix melodien La det swinge!
 

Koret avsluttet kvelden med den kubanske Guantanamera og den svenske Sommerpsalm.
 

Da hadde vi opplevd en fin kveld som startet med vårstemning og nå hadde ført oss helt fram til sommeren. Det hadde satt oss i en så god stemning at vi glemte å irritere oss over snøslapset på frontruta da vi skulle kjøre hjem!