Sist oppdatert: 29.03.2014 06:33

Ikke som næringslivet håpet

ARNE HEIMESTØL

Mens næringslivet i Hedalen hadde regnet med fiberutbygging til skolen i år, planlegger Eidsiva, sammen med Telenor, utbygging til Skartjernskollen.

Næringslivet har hatt flere møter der de har etterlyst fiberutbygging til og gjennom Hedalen. Hedda hytter, Fekjær psykiatriske senter, Kontorparken og Solheimen hotell har engasjert seg sterkt i saken. Kommunen har også kommet på banen og ser behovene næringslivet melder.

Kommunen er utålmodig
Rådgiver Stig Solbrekken i Sør-Aurdal kommune forteller at Oppland fylkeskommune har bevilget tre millioner kroner til videre bredbåndsutbygging. Valdreskommunene bidrar med 750 000 kroner.

– For å få utbetalt penger må det sendes inn en plan for utbygging i  Sør-Aurdal. I forbindelse med utbygging av bredbånd på strekningen Bjørgan–Hallom forventer vi som kunde at Eidsiva og Sør-Aurdal Energi i samarbeid utarbeider en detaljplan for å få dette ut til kundene.

Fiber til Skartjernskollen, men ikke videre
Dette skriver seniorrådgiver Erling Aronsveen i Eidsiva bredbånd til Hedalen.no:

Eidsiva bredbånd gjennomfører en omfattende fiberutbygging opp til Hedalen i 2014, og vi har konsentrert oss om fremføring av fiber til mast på Skartjernskollen. Denne masten er sentral for distribusjon av all bredbåndskapasitet i Hedalen, og har også stor betydning for  mobilnettene. Vi samarbeider med Telenor om denne fiberforbindelsen, og den vil ferdigstilles i løpet av  våren 2014.

Fiberen til Skartjernskollen vil  betydelig forbedre kapasitet til alle leverandører av teletjenester i Hedalen, og for Eidsiva bredbånd sin del vil det bety umiddelbart økt matekapasitet til Hedalen og Hallom telesentraler, som de fleste får sine bredbåndstjenester fra oss gjennom. 

Når det gjelder fiber til hjemmet, så har SAE og Eidsiva bredbånd en avtale som gjør at vi gjennomfører fiber til hjemmet utbygging innenfor visse økonomiske kriterier. Eidsiva bredbånd skal bygge flere tusen husstander med fiber i Hedmark, Oppland og Akershus i løpet av 2014, men det er ikke konkret definert utbyggingsområder i Hedalen for 2014.

Vi har fått signaler muntlig fra SAE om de ønsker å bygge fiber til hjemmet, men foreløpig har vi ikke nødvendig underlag som gjør oss i stand til å fatte beslutning om salg. Det vi kan si, er at hvis Eidsiva bredbånd får gjennomført en utbygging fiber til hjemmet av SAE innenfor de rammene som spesifiseres i avtalen, så ville vi gjerne være fiberleverandør i Hedalen.

Følgende punkter er planlagt oppgradert med ny kapasitet ut fra Skartjernskollen:

Hallom telesentral
Hedalen telesentral
Fekjær
Hedalen skole
Mast med Ruste/Perlesteinbakken (som forsyner næringslivet på fylkesgrensen)

Det vil også være mulighet til å tilby kontorfellesskapet i Hedalen ny kapasitet, men jeg er nokså sikker på at de vil oppleve forbedringer på dagens radioløsning som følge av de andre oppgraderingene. Som nevnt av SAE, så har de noen spørsmål til løsningen, men vi regner med at vi finner ut av dette i felleskap, og forhåpentligvis kan vi gjennomføre oppgraderingsplanen for Hedalen inneværende år.

Eidsiva bredbånd kan ikke garantere at alle vil få økt kapasitet, da det kan være lokale linjeforhold som gjør det vanskelig å utnytte økt kapasitet hos enkelte abonnenter. Imidlertid er det grunn til å si at dette vil bli en merkbar forbedring for de fleste som kjøper bredbånd av oss i Hedalen.

Eidsiva bredbånd diskuterer gjerne forskjellige løsninger med innbyggerne i Hedalen, og et godt startpunkt på en slik dialog er å melde interesse via www.jegvilhafiber.no.

ADSL, radio eller fiber
Eidsiva distribuerer i dag bredbånd via telenettet eller radio til sluttbruker. Telenettet preges av dårlige og for få linjer. Kapasiteten på ADSL-linjene er betydelig dårligere enn på fiberlinjer. En mating av sentralene kan øke kapasiteten, men fordi det er stor avstand fra sentralene til noen av brukerne, vil dårlige linjer og lang linjeavstand gi et dårlig tilbud.

Ikke godt nok
– Løsningen som nå skisseres, er ikke i tråd med forventningene næringslivet har, sier Osvald Fossholm. – Det må være mulig å få på plass sammenhengende fiber helt til Hallom i år. Kontorparken håper å kunne koble seg på denne kabelen, og det vil løse våre problemer. Målet må være fiber gjennom hele bygda, slik at både næringslivet og privatkunder kan koble seg på.

Fossholm ønsker nå et møte der kommunen, Eidsiva, SAE og næringslivet i Hedalen kommer sammen for å finne en best mulig løsning på denne utfordringen.

– Fiber til Hallom og videre sørover er nødvendig for oss for å få bedre linje. Hedda Hytter har økene behov for forbindelse med salgskontor på Norsk Hyttesenter utenfor Oslo, fabrikkene i Skjåk og Suldal, samt prosjektledere som jobber mye fra hjemmekontor og felt. Vi ser fram til en intern nettverksløsning, men denne kan først realiseres når fiber er på plass, sier Helge Nordby.

– Kommunen stiller gjerne på et slikt møte, sier ordfører Kåre Helland.