Sist oppdatert: 06.03.2014 17:21

Tiur på utedoen

 

TROND ØIGARDEN
Denne tiuren dukket opp på hyttas utedo i vinterferien et år. Er den trengende? Kanskje har vårhormonene begynte å røre seg i kroppen
.


Tiuren spankulerer på mønet på utedoen
- venter den på våren og mulighet til å vise seg fram?

Av og til hører vi om spillegale tiurer, de kan holde på langt utover våren, er langt mindre sky enn normalt og kan til og med angripe folk.

Tiuren på dotaket verken spilte eller angrep, men normal atferd viste den ikke. Det var tydelig at den hadde mistet sin naturlige skyhet, da vi fikk komme helt innpå uten at den tok til vingene.

Tiurspillet foregår på faste spillplasser, med start i mars – april, og høydepunkt i april – mai. Tiur er hannens navn, hunnen kalles røy, mens artsnavnet er storfugl.

Storfuglen er knyttet til furuskog, den liker seg i eldre barskog, spesielt litt høyereliggende, åpen barskog med forholdsvis mye furu og rikelig med blåbærlyng.

Storfuglen går opp i fjellskogen til barskoggrensen, og kan også hekke i bjørkebeltet. Vi får håpe at denne fant fram til spillplassen, og fikk vist seg fram for sine konkurrenter og for røyene.