Sist oppdatert: 16.11.2014 07:09

Jubileumsåret for Grunnloven – 200 år - ebber ut

  TEKST: MARI GOPLERUD
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

I den anledning vil jeg vise denne lille bautaen som står på Vatneberget. Elling Goplerud (1864–1932) fikk satt opp flere bautaer, steinbord og steinstoler oppe der.

 

Denne unnselige steinen står helt i enden på berget og har denne innskriften: «17. MAI 1814, 7. JUNI 1905, NORGE DU ER VORT»

Elling kalte steinen «Odin». Jeg tenker det er «Norgessteinen».

 

 

Midt på berget ligger vatnet som har gitt navnet til Vatneberget. Der finner vi bautaen «Feskidalsbruden». Den har slik tankevekkende innskrift: « Du skal hedre din far og din mor». Og under: «Ret skal være ret og ret og sannhed skal seire»