Sist oppdatert: 17.11.2014 06:45

En uvanlig Vassfar-opplevelse

  BJARNE BERG

En fuglejegeren var på tur ovenfor Vassfarplassen i høst, da han på en åpen kolle skled på noe. Han syntes det var en uvanlig lyd da han skled, og begynte å undersøke nærmere hva det var.

Under et tykt lag med reinmose som han hadde tråkket på, var det et rundt blikklokk. Han tok forsiktig opp lokket og oppdaget at under det lå det et stort spann fullt av ammunisjon.

Han forstod nok raskt at det kunne dreie seg om et funn fra krigens dager, men hva mer kunne det ligge rundt her, eller være under lokket?

Han la derfor lokket pent på igjen og reiste heim for å kontakte noen som kunne vurdere om dette var noe som var farlig, og om det kunne være mer sprengstoff under lokket enn det så ut til i første omgang.

Et par uker senere ble det gjort avtale med en ekspert fra Forsvaret som tar seg av og vurdere slike funn.


Her ser vi Mads Stensby i aksjon for å vurdere funnet og om det kan være noe farlig her.

Et lite føk med snø var det kommet, men fuglejegeren var kjent i området, så det gikk greit å finne igjen stedet. Vi som var med, ble plassert på tilbørlig avstand, mens «bombemannen» selv gikk til aksjon for å finne ut hva det egentlig var som lå her.


Stensby i aksjon for å sikre funnet mens Anders Berg Stensrud,
Tollef Wiggo Nielsen og sønnen Andreas følger nøye med.

Etter litt undersøkelser fant han fort ut at det dreide seg om et spann med ammunisjon av kaliber 303 British. Alle patronene var stemplet med 1943. Det var ammunisjon til Lee-Enfield riflene som heimefrontstyrkene bruke under
krigen.

Spannet, som har ligget her under mosen i nesten 70 år, var rustent og i dårlig forfatning, men patronene så akkurat like fine ut. Hele forsyningen har nok kommet med fly fra England og ble droppet her i fallskjerm en gang i løpet av vinteren 1944/45. Enten har noen gjemt det unna, for kanskje å ha noe å skyte med etter at krigen var slutt, eller at det er blitt gjenglemt når alle forsyninger ble kjørt ned og fraktet til bygda etter krigen.


Mange hundre patroner lå det i spannet,
sammen med noen deler av gamle fallskjermer.

Stensby kunne fortelle at det fortsatt ikke er uvanlig å finne skarpe etterlatenskaper fra krigens dager. Dette var oppdrag nummer 362 så langt i år, kunne han fortelle. Det er ikke så ofte å finne igjen slike ting ute i naturen etter så mange år. Det mest vanlige var ting som var gjemt i uthus og på loft rundt omkring. Ting som forrige generasjon hadde samlet på fra krigen, og som arvingene fant igjen når de begynte å rydde etter de gamle.


Slike hauger med containere som dette, er fortsatt lett
å finne hvis man rusler litt rundt på de rette plassene.

Vi er vel kjent med at det ligger igjen mye rart i Vassfaret fra tiden da hjemmefronten hadde base ELG der. Den siste krigsvinteren 1944/45 ble det sluppet store mengder forsyninger til styrkene som lå i trening i Vassfaret. Områdene rundt Fjellvatnet og Storausttjern var de største og viktigste slipplassene i området, og her kan man mange steder fortsatt finne store hauger av gamle containere og rester etter enkle tømmerhus som ble bygget for å lagre forsyningene i.

Det er nå 70 år siden dette meget interessante kapittelet av Vassfar-historien ble skrevet. Derfor har Vassfaropplevelser planer om å markere dette med et arrangement og en utstilling i Vassfaret i mai neste år. I den forbindelse kan det være interessant hvis noen har liggende bilder, utstyr av forskjellig slag, eller andre ting som kan brukes i en slik anledning.