Sist oppdatert: 20.11.2014 19:33

Hedalen Mølle på bedringens vei!

  NILS GARLI
Det er gjort en del arbeide på Hedalen Mølle i løpet av sommeren og høsten. Huset er nå stabilisert og fundamentert slik at vi håper det kan stå i mange år.


Kjørebrumur nord

Det har vært skiftet ut en god del masse og drenert rundt møllehuset. Det er også bygd opp steinmurer, både under møllehuset og foran inngangsdøra på forsida. Dessuten er det bygd et fundament for tørka inne i huset.

Det er også laget en forstøtningsmur på oversiden. Den er også fundament for kjørebrua. Det var der de bar inn kornsekkene fra hesteskyssene som kjørte fram på oversida.

Området rundt mølla er også "pyntet" på slik at det er framkommelig både på oversiden og under kjørebrua, og det er laget en liten plass omkranset av steiner på sydsiden av mølla.Det er mulig vi kommer til å så grasfrø på områdene rundt mølla til våren.

Arbeidet er utført av Øyvind Jordet, Hans Magne Lunde og Knut Andreassen, og vi i "Møllegruppa" er imponert over hva de har fått til! De er ikke helt ferdige ennå. De skal også lage et ildsted under tørka og få den på plass, men det utvendige er stort sett ferdig.

Det gjenstår fremdeles mye arbeide på mølla. Først og fremst er det en del oppretting, forsterkning og utskifting av bygningmessig karakter. Da har vi nådd vårt første delmål som er å få bevart mølla bygningsmessig og at Hedalsmølla kan være både et møtested og et trygt sted å besøke. Det var det som hastet mest og som vi har brukt mye penger på.

Nye mål
Vårt delmål nr 2 er å få mølla til innvendig å se ut som en mølle med vasshjul, kraftoverføringer til møllesteiner og korntørke, samt ellers alt som hører til inne i møllehuset.

Vårt delmål nr 3 er å få alt til å virke med vassrenner, kanal og dammer både i elva og ved mølla. Da vil en kunne male korn som i "gamle dager".

Økonomi
Vi har vært så heldige å få betydelige økonomiske bidrag fra Sparebankstiftelsen, Uni-stiftelsen og fra Norsk Mølleforening. Vi regner derfor med at vi har økonomi til å klare vårt første delmål. For å klare delmål 2 og 3 er vi avhengige av både dugnadsinnsats, velvillige leverandører og økonomiske bidrag.

Hvor fort det vil gå vet vi ikke. Det har vist seg at vi grovt undervurderte problemene med fundamentet for mølla da vi begynte på prosjektet. Vi må nok regne med at det dukker opp mange uforutsette problemer på resten også.

Men vi håper at til sommeren kan Mølla bli et trivelig møtested selv om vi en stund ennå må klare oss med fosseduren og må vente på duren av møllesteinene.


Inngangsmur


Kjørebru


Kjørebrumur syd


Kjørebru  – uteplass


Nordfra


Nordfra


Nordfra


Tørkefundament syd


Tørkefundment nord


Utepkassen syd


Uteplassen nord