Sist oppdatert: 20.11.2014 19:42

Stor testamentarisk gave til Bautahaugen samlinger

  ELLING FEKJÆR
Slektsgransking, lokalhistorie, dokumentasjon, ta vare på og formidle vår kulturarv, har vært interessant for alle i Bergsrud gjennom tidene. Dette har gått igjen som en rød tråd i de siste slektsledd.


Anders Bergsrud og Elling Fekjær

Et bevis på dette er bl a en av grunnleggerne av Bautahaugen, Erik, som kom fra Bergsrud. Hans nevø, Jørgen Bergsrud, er den største bygdehistorikeren og slektsgranskeren Hedalen har fostret i nyere tid. Takket være Jørgen, har vi nedskrevet mye verdifull historie om Valdres, Hedalen, Vassfaret og andre nærliggende områder. Jørgen hadde flere barn bl.a. sønnene Georg, Gunnar og Anders, alle interesserte i lokalhistorie og vår kulturarv. Det første huset på Bautahaugen, et 16-hundretalls stabbur fra Bergsrud, ble gitt som gave i 1952 av Georg.

I 2001 ga daværende eiere av Bergsrud, brødrene Gunnar og Anders, den verdifulle slektsgarden Bergsrud med alle dens herligheter til Bautahaugen Samlinger.

Ikke nok med det, men når Anders som den sistlevende i søskenflokken Bergsrud døde juleaften 2013, viste det seg at han 14. januar 2002 hadde skrevet et ugjenkallelig testamente. Testamentsarving er Bautahaugen Samlinger som enearvinger. Testamentet var deponert i Valdres Tingrett til etter Anders sin død.

I ung alder bygget Anders sammen med sine foreldre en pen heim, Fjeldstad, nederst på Bergsrudjordet og ved hovedvegen gjennom Hedalen. Her er to leiligheter.

Anders hadde selv ønsket at advokatfirmaet Sveen skulle være bobestyrer. Boslutning 17.10.14 viser at i tillegg til bl.a. Fjeldstad med innbo og løsøre, tilfaller Bautahaugen Samlinger i penger den store sum kr 1 586 917,44. Dette etter utgifter i forbindelse med booppgjøret er foretatt.

Anders var en sparsommelig og nøysom mann. Vi som kjente han, veit at han så lenge han var i stand til det, syklet til Strøen eller til Trestikka for å fiske , slik at han hadde flust med fisk hele året. Han plukket bær og kjøpte ikke mer enn det han strengt talt trengte på butikken. Han kjøpte lite nytt av klær og andre ting.

Men Anders var en mann med innhold og kunnskap om så mangt. Når en snakket med han, følte en i etterkant at en hadde fått påfyll av kulturhistorisk føde. Vi veit at han ga penger til Frelsesarmeen og andre gode formål. Han ville gjerne hjelpe de som hadde det vondt. Til tross for dette, klarte Anders å spare over 1,5 mill kroner! Ved å testamentere det han hadde av jordisk gods etter sin død til Bautahaugen Samlinger, viser Anders at han ønsket å slå ring rundt kulturarven.

Bautahaugen Samlinger er svært takknemmelig for også denne store gava fra avdøde Anders Bergsrud. Den store testamentariske gaven vil bli benyttet etter Anders sine ønsker.

Hedalen, 13. november 2014.
For styret ved Bautahaugen Samlinger
Elling Fekjær