Sist oppdatert: 22.11.2014 17:16

Eldor hedret med kulturprisen

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

Eldor Bråthen har gjennom hele sitt yrkesaktive liv, så vel som i pensjonisttilværelsen, gitt et stort bidrag til kulturlivet i Sør-Aurdal, sa ordfører Kåre Helland i sin tale på kulturkvelden på Hedalen barne- og ungdomsskole fredag kveld.

Bredden og dybden i Bråthens engasjement er imponerende. Den pensjonerte læreren har gjennom et omfattende forfatterskap vist at han kan mer enn å undervise andre. – Eldor skriver både på bokmål og nynorsk, og behersker begge målformene til fulle. Han ytrer seg lett og ledig – og med humoren på lur. Skuespillerferdigheter har han også vist en rekke ganger, og få har vel glemt hans tolking av Jeppe på Bjerget.

Skrivegløden har kommet til uttrykk i flere medier, og Eldor har vært tekstforfatter til revyer ungdomslaget har hatt. Gjennom slagferdige viser og dikt har han kommentert både små og store hendinger i lokalsamfunnet.

Årets prisvinner har hatt en rekke styreverv i lag og foreninger i Hedalen og har også tatt på seg oppgaver i Sør-Aurdal historielag, der han ennå er aktiv. Det sterke samfunnsengasjementet har også vist seg i politiske ytringer og arbeid. –
Eldor har meninger om mangt, og sine meningers mot! sa ordføreren i sin tale.

  • Les Kåre Hellands tale her.

Takket med glimt i øyet
– Jeg forstår nesten ikke at det er jeg som står her, kvitterte Eldor med i sin takketale for prisen. – Er det noe galt i det, får vi skylde på formannskapet!

Så takket Eldor kommunen for at han hadde fått være lærer ved Hedalen barne- og ungdomsskole i 35 år.

– Jeg tillater meg å bli litt politiker. Hadde ikke skolen vi er på nå, eksistert, hadde ikke Maria og jeg vært her. Og hvis det ikke blir skole i bygda, vil vi oppleve at flere av dem som er her i kveld, ikke vil bo i Hedalen i framtida. Dette utsagnet kvitterte salen på med dundrende applaus.

Deretter takket Eldor alle valgkomiteer han hadde fått besøk av. – Ta godt imot slike komiteer og si ja så sant dere har anledning til det!

Eldor takket også alle som hadde lest bøkene han hadde skrevet. En særlig takk rettet han til alle som hadde skrevet protokoller og til dem som hadde tatt vare på disse. – Uten slike hjelpere hadde det ikke blitt så mange bøker, mente prisvinneren.

Humoristen minte alle på at han normalt var innstilt på 45 minutters økter, men lovet å avslutte i tide.

Avslutningsvis rettet han en særlig takk til sin kone, Maria Syse Bråthen.
– Jeg har nok vært en kjedelig person å være gift med. Ofte har jeg flydd på møter. Og når jeg har vært hjemme, har jeg ofte sittet ved PC-en.


Stående applaus for prisvinneren


Maria Syse Bråthen sammen med kulturprisvinner og ektemann Eldor Bråthen


Det gledet Eldor stort at familien ble med på kulturkvelden


Idrettsprisvinner Jostein Schlytter Strandbråten sammen med kulturprisvinner Eldor Bråthen

Rikholdig program
Hedalen ungdomslag arrangerte kulturkvelden sammen med kommunen, og det var mange som gjennom taler og innslag hedret ja-mennesket og kultur-personligheten Eldor Bråthen.


Eldor var med i Hedalen sangkor i mange år


Eldor Bråthen har vært kjekk å ha for historielaget, sa Trond Bråten


Jan Henrik Bakke takket Eldor for innsatsen han har gjort i Utdanningsforbundet


Etter Eldors ønske framførte Osvald Fossholm "Maria" fra West Side Story.
Anne-Margrete Wilter akkompagnerte på piano.
 

 Hedalen ungdomslag i avslutningsnummeret