Sist oppdatert: 24.11.2014 21:53

Stort salg av sportshytter

  ARNE HEIMESTØL
Hedda Hytter har utviklet et nytt nisjeprodukt som har satt fart på hyttesalget. På 1 1/2 år har hyttefabrikken i Hedalen solgt 27 sportshytter til et utbyggingsområde på Sjusjøen.


Utbygging på Sjusjøen

– Produksjonen er sikret fram til sommerferien, og ordrereserven øker, sier daglig leder, Magne Omsrud. – Vi har nå behov for å rekruttere nye medarbeidere.

Økt satsing ga resultater
For to år siden innså bedriften at skulle de lykkes videre, måte det satses mer på markedsføring og merkevarebygging. Helge Nordby, som har ansvar for salg og markedsføring, forteller at ny markedsprofil ble etablert, nettsider og brosjyrer ble nyutviklet, og ny hytte som profilerer moderne design ble oppført på Norsk Hyttesenter utenfor Oslo. Hytta er også base for egen selger i Oslo-området. Dette har gitt resultater, og salgsmålene for 2014 er allerede passert.

Nå har bedriften også fått med Hemsing-søstrene og skiskytter Johannes Tingnes Bøe for å være med å profilere merkevaren Hedda hytter. Hemsingfestivalen er lagt til vinterferieuka, da det normalt er stor aktivitet på hyttene i Valdres. 

Vil spille på lag med kommunen
– Nå råder optimismen på hyttefabrikken, og vi håper på drahjelp fra kommunen – slik at vi kan trekke til oss kvalifisert arbeidskraft utenfra, sier Omsrud. – I virksomheten vår er det behov for kompetanse innen produksjon, montering, kundebehandler/kontor, salg, markedsføring, tegning/teknisk tegning, prosjektledelse og ledelse. Vi håper at det også i framtida skal være rammevilkår som gjør at nye medarbeidere velger å bosette seg i bygda.

Sportshytter
På Sjusjøen er det mange tilbud for dem som ønsker å trene. Det er Ringsaker Almenning som er utbygger og selger hyttene videre. De fleste som har kjøpt sportshytter, er enten birkebeinere eller familier som ønsker å ha en aktiv fritid.

En sportshytte har et oppvarmet areal på omtrent 50 kvadratmeter. Den kan bygges etter tidligere byggeforskrifter, og det gjør den til et rimeligere alternativ enn andre høystandardhytter.


Ofte kombineres slike hytter med et anneks som kan inneholde blant annet badstue eller smørebu. Slike anneks kan også benyttes som gjestehytte.
 

– Vi merker at flere hytteområdet viser interesse for det vi har gjort på Sjusjøen, og vi har stor tro på at vi kan få til lignende prosjekter andre steder, sier Omsrud.
 

Fakta om Hedda Hytter
Bedriften har i dag 23 ansatte i Hedalen. I tillegg er det 15 årsverk knyttet til montering av hytter på byggeplasser. Omsetningen i 2013 var på 61,5 millioner kroner og resultatet på 4,3 millioner.

Hyttene bygges i moduler på hyttefabrikken i Hedalen og monteres ferdig på byggestedet. I dag er det arkitektene i KIMA-arkitektur som viderefører og utvikler Hedda-hyttene.

 

 


Elementproduksjon

 


Klart for utkjøring
 


Sportshytta