Sist oppdatert: 26.11.2014 21:51

Torner i rosenes leir

  ARNE HEIMESTØL
Kommunestyrerepresentantene Emmy Bakkom og Rolf Gunnar Olsen har meldt seg ut av Arbeiderpartiet.
Dermed er Arbeiderpartiets gruppe i kommunestyret i Sør-Aurdal redusert fra åtte til seks representanter for resten av valgperioden.

Torsdag 20.11. hadde Sør-Aurdal Arbeiderparti kalt inn til medlemsmøtet der en skulle behandle valgprogram for kommende kommunestyreperiode og vedta partiliste til valget.

Fem kumulerte
Nominasjonskomiteen la fram enstemmig forslag til liste. Hedalen arbeiderlag kom med egen liste. De ønsket at det skulle være fem kumulerte med én fra hver bygd.

Møtet bestemte at en skulle kumulere de fem første kandidatene. Trine Hansebakken fra Begnadalen, som er ny i politikken i Sør-Aurdal, ble valgt til å være partiets ordførerkandidat. På andreplass valgte nominasjonsmøtet Stig Solbrekken fra Bagn.

Emmy Bakkom fra Hedalen og Ingvild Råheim fra Bagn ble begge foreslått til tredjeplassen, og den voteringa tapte Bakkom. Også fjerdeplassen ble det votering på. Her vant Reidar Schlytter fra Begnadalen over Skandasri Somaskandapillai fra Leirskogen.

Da Reidar Schlytter foreslo Bente Lindal fra Bagn som motkandidat til Emmy Bakkom på den siste kumulerte plassen, steg temperaturen. Kandidatene fikk like mange stemmer.

For liten tillit
– Når over halvparten av stemmene gikk til en annen enn meg om tredjeplassen, og det attpåtil ble stemmelikhet om femteplassen, mener jeg at jeg ikke har den nødvendige tilliten for stille til valg, sier Bakkom.


Fra formannskapsmøtet tirsdag. Emmy Bakkom er formannskapsmedlem.
Schlytter satt på tilhørerbenken.

Uakseptabelt
Ola Jonny Fossholt, som hadde sagt seg villig til også å stille til valg, sa klart fra om at det som hadde skjedd, var uakseptabelt og forlot møtet. Onsdag meldte han seg ut av partiet. – Jeg hadde stilt meg til disposisjon for å være med på lagspill. Det var noe annet vi opplevde på nominasjonsmøtet i Begnadalen.

Tirsdag kveld var det møte i Hedalen arbeiderlag. Både Emmy Bakkom og Rolf Gunnar Olsen gjorde det kjent at de ikke vil være medlemmer i Arbeiderpartiet lenger.

Hedalen Arbeiderlag fortsetter
Øystein Fossholt overtar ledervervet Bakkom har hatt i Hedalen arbeiderlag. Med seg i styret har han Eldor Bråthen og Lisbeth Garli.

Beklager utmeldelsene
– Som leder i Sør-Aurdal arbeiderparti beklager jeg sterkt at Emmy Bakkom, Rolf Gunnar  Olsen og Ola Jonny Fossholt melder seg ut av Arbeiderpartiet, sier leder i Sør-Aurdal Arbeiderparti, Svein Bakke.

– Vi mister tre ressurspersoner som har bidratt med mye positivt i vårt arbeid. Emmy Bakkom og Rolf Gunnar Olsen har vært støttespillere i formannskap og kommunestyre. Ola Jonny Fossholt har vært en støttespiller i Hedalen Arbeiderlag. Jeg beklager sterkt at de ikke kan finne seg til rette i vårt parti!