Sist oppdatert: 01.12.2014 19:02

Brøyting og strøing 2014/2015

ARNE HEIMESTØL
  Vinteren skaper ekstra utfordringer både for trafikanter og for dem som skal sørge for at veiene er framkommelige. – Det er vanskelig å ha full oversikt over forholdene alle steder. Tips de som har ansvar for brøyting og strøing! Det kan føre til raskere utrykning når det er behov for det, sier Håvard Sukke.

Her følger oversikt over hvem som har ansvar for brøyting og strøing på viktige veger i hedalsområdet.

Søbekkseter-Nesbyen
Det er
Åslibråten AS som har ansvar for brøyting på strekningen Hedalen-Nesbyen. Vegstyret har bestemt at det skal brøytes når det er 10 cm snø i vegen, og rydding skal påbegynnes senest kl. 07.00 når det er behov for det. I helgene skal det brøytes hyppigere enn vanlig.  Tlf. 970 69 392/901 66 519.

NB! Nils Sætrang, som er formann i vegstyret, håper at publikum kan levere presise observasjoner. Det er viktig at brøyting og strøing blir foretatt når det er behov for det, og at en ikke rykker ut uten at det er grunn til det.

Husk at ansvaret til vegstyret gjelder til bommen på Nesbyen. Derfra og til Nesbyen er det kommunal veg, og her må kommune kontaktes når det er behov for brøyting og strøing. Mer informasjon finner du på hjemmesiden til Nebyen Hedalen Veglag.

Hedalsvegen, Dølen-Hedda-Vestsida-Bakka
Mesta har satt bort all brøyting og strøing til Hedalen Hytteservice AS, tlf. 907 94 433. Vakttelefon for Mesta i Valdres er
911 89 555.

Kommunal brøyting og strøing
Skolen, Hedalsheimen, Brunbakklia, Skolehagen og kirka: Birger Åsheim, tlf. 911 76 284.

Kommunal brøyting og strøing av Øvrevegen
Åslibråten AS, tlf. 970 69 392/901 66 519.

Fledda
Geir Øverby, tlf. 975 86 478.

Muggedalsvegen
Hedalen hytteservice har ansvaret for brøyting av denne vegen,

tlf. 907 94 433.


Søbekkseterveien
Åslibråten AS, tlf. 970 69 392.

Strøsvegen
Hennings Fjellservice, tlf. 913 90 338.

Vassfarvegen
Nils Magnar Goplerud, tlf. 407 60469