Sist oppdatert: 07.11.2014 20:09

Vil bedre trafikksikkerheten

  ARNE HEIMESTØL
I formannskapsmøtet 21.10. tok Emmy Bakkom (Ap) opp trafikkforholdene ved skolen og barnehagen i Hedalen
.

Bakkom viste til at trafikksikkerhetstiltak har blitt utsatt flere ganger og mente at kommunen, på bakgrunn av uakseptable trafikkforhold i området, nå burde vurdere strakstiltak.

Etter befaring denne uka har plansjef Svein Granli konkludert med at tiltak bør settes i verk. I brev til barnehagestyrer og rektor ber han om rask tilbakemelding på følgende forslag til tiltak:

  • For å bli kvitt ansatteparkering ved skolen opparbeides det en midlertidig parkeringsplass på nordsida av vegen ned mot Brunbakklia – opp mot fylkesvegen. Det settes opp skilt med «Parkering forbudt» med underskilt 07.00–17.00 der ansatte nå parkerer.

  • Gangvegen fra der avfallscontaineren står, og ned til Brunbakklivegen, åpnes for biltrafikk.

  • Det innføres énvegskjøring nordover fra innkjøringen til skolen og fram til Brunbakklivegen for å unngå at biler rygger og snur i dette området. Dette skiltes med skilt for énvegskjøring.

Tiltakene som nå kan bli satt i verk, betyr at den midlertidige parkeringsplassen blir lagt til samme område som den permanente løsningen vil komme når resten av trafikksikkerhetsplanen som er vedtatt, blir gjennomført.