Sist oppdatert: 10.11.2014 05:11

Besøkte Nes alders- og sykehjem

  GUNNHILD BREEN
En dag i høst var noen av oss i Hedalsheimens venner på besøk til Nes alders- og sykehjem.  Der var det kaffe, vafler, loddsalg og sang. De hadde en fin og allsidig sangbok med stor skrift
.

Slikt bør vi også skaffe til Hedalsheimen. Men de manglet musikk den dagen, så det var litt tungt å synge. De brukte å ha med en som spilte trekkspill.
Loddsalget var populært. Det var gevinster som de trengte fra såpe, frukt, sjokolade ol. Det kom også mange utenfra som hygget seg sammen med beboerne. Dette hadde de hver 14. dag. Kanskje onsdagene på Hedalsheimen er litt av det samme.