Sist oppdatert: 30.09.2014 23:43

Pass på verdensarven i Hedalen!

EINAR SPURKELAND
Hedalen er en hittil ukjent del av verdensarven. Er vi flinke nok til å gi ros til Hedalen? Jeg mener det er for lett å klage og syte på det man synes ikke er bra nok i stedet for å gi ros og fortelle om de gode sidene til dalen.  

Bompenger
Jeg har som sikkert flere andre besøkende vært irritert på bomstasjonen som er satt opp like forbi innkjøringen til Sørbekksetra, og prisen i bommen har også økt mye siden starten. Hvorfor ikke sette bommen før stavkirken? Da ville flere passere bommen og prisen kunne settes ned. Nå skal jeg ikke ødelegge leselysten med å klage på bommen, men heller trekke frem de gode sidene ved dalen. Tross alt er det jo dalens evne til å trollbinde en besøkende med uberørt natur og ren fjelluft som teller mest. 

Kjente forfattere
Flere kjente forfattere har lagt sine skildringer til Hedalen og Vassfaret. Den utstoppede bjørnen i glass og ramme i annekset til Hedalen stavkirke er beviset på at du har kommet til et område som historisk har vært en del av bjørnens rike. Fortsatt finnes det spor etter bjørn og rester av bjørnehi.

Kulturformidling og hyttebygging
Bautahaugen samlinger formidler deler av historien og har for noen år siden overtatt eiendommene til avdøde Georg Bergsrud. Bautahaugen viderefører intensjonene til Bergsrud, som ønsket at byfolk skulle få bygge fritidshytter i fjellet. Han solgte hyttetomter til byfolk blant annet langs Trestikkvegen i Hedalsfjellet, og var veldig opptatt av at byfolkene skulle lykkes med sine hytteprosjekter. I et brev av 7. september 1976 gir  han følgende håndskrevne veiledning til datidens unge hyttebygger:

”Det er viktig at betongsålen under ringmuren er solid og at det lages med et godt fundament for peis med skorsteinspipe.”  

De unge fikk låne en koie Bergsrud hadde i nærheten og ble anbefalt å ta med en øks og sag, slik at de kunne skaffe seg ved til å varme opp koien for natten. Han avsluttet brevet med at nøkkelen ligger ved stubben utenfor koien. Vinteren 1976/77 målte Georg Bergsrud også snøen til å gå 1-2 meter over hyttetakene. Han anbefalte derfor at de nye hytteeierne dro opp og måkte takene slik at de ikke ble skadet av vekten av hardpakket snø. 

I dag kommer hytteelementene med såle under hele bygget og moderne utstyr. Ingenting mangler i dagens velferdssamfunn. De moderne hyttene skal gjerne ha nesten samme standard som huset i byen. Med det nye kommer også større krav til infrastruktur, veier og komfort. 

Heldigvis får man ikke alt helt likt som i byen i Hedalsfjellene. Her kan man fortsatt nyte uberørt natur, gå turer sommer som vinter med gode stier og løyper, og nyte den rene fjelluften. Hedalen Løypelag har 120 kilometer løyper som holdes ryddig 5 meter i bredden. 

Verdensarven
Mange blir nok overrasket over at Hedalen er nærmeste nabo til en viktig del av verdensarven. Vassfaret og Hedalsfjellene har ligget der uberørt i flere hundre år. Med flere mennesker og velstandsøkning vil flere etterspørre hytte i områder med spesiell stillhet og ro for sjelen. Her har Hedalen en unik mulighet til å utvikle gode hyttelandsbyer og samtidig ta vare på naturen. 

Det krever en viss moderasjon med hensyn til arealutnyttelse og veiløsninger. Det er ikke sikkert at hyttevegene skal ha mer trafikk enn det naturen tåler. Legg søndagsturen eller høstturen til Trestikkvegen, så får du en opplevelse i 950 meters høyde over havet og et minne for livet. Vil du ta turen over til Høgdefjellet, så er det en fin tur både til fots og på ski.