Sist oppdatert: 16.10.2014 06:08

Historie, historier, natur og kultur på Lokalet lørdag 11. oktober

  TEKST: SIGRID HAUGEN
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN OG HELGE NORDBY
 

Nørre Lokalet var fullsatt da historielagsleder Trond Bråten kunne ønske velkommen til en annerledes lørdagskveld. Sør-Aurdal Historielag og Ringerikes Turistforening kunne i fellesskap, etter initiativ fra sistnevnte, by på ei fin blanding av skjemt og alvor.
 

 

Kjetil Sudgarden innledet med å fortelle om bakgrunnen for at turistforeninga tok initiativet til en kulturkveld i Hedalen. Gjennom arbeidet med Fønhuskoia – og nå sist stimerking over Hedalsfjellet- har det vært mye godt samarbeid med bygda, og foreninga ønska å gi noe tilbake i form av en slik kveld.
 

Kjetil Sudgarden

 

Han introduserte så hallingene Knut Myrann og Arne Horge. Den første spelemann av høg klasse, den andre forfatter, historieforteller og humorist! De to leverte sampill i både toner og ord. Høgdepunktet var slåtten Rugg, nylig gitt ut på DVD med bilder av fotografen Thomas Mørch.


 

I heftet som ligger ved kan vi lese: ”For å hedre Rugg fikk Knut Myrann i oppdrag fra Vassfarentusiast Kjetil Sudgarden å lage en musikalsk skildring om Ruggs liv og lagnad i møte med Vassfarets villmark. Knut følger Rugg i fantasien gjennom ett år. ”

 

  • Le mer om spelemannen her.


Knut Myrann

 


Arne Horge
 

Neste post på programmet var presentasjon av ”Sagn og Soge i Søndre Ourdahl Anno 2014. ”

 


 

Sagn og Soge kom ut første gang i 1982 og hadde 64 sider. Siden har historielaget gitt ut heftet annethvert år.
 

Heftet er i år er dermed nummer 17 i rekka, har 128 sider og med allsidig stoff fra alle deler av kommunen.
 

De første 40 sidene er viet Sigurd Islandsmoen (1881-1964), en sør-aurdøl som kanskje er best kjent utenfor bygdas grenser.  I år, 50 år etter hans død, fikk skriftkomiteen oppfordring om skrive om denne berømte sambygdingen. Trond Bråten tok utfordringa. Gjennom sitt virke ved Bagn Bygdesamling og personlig kjennskap, har Trond her samla en mengde opplysninger som ikke har vært publisert tidligere.
 


Trond Bråten

 

Årets hefte har en lang og grundig artikkel til, om en annen sør-aurdøl som har satt spor etter seg, nemlig Hans Jacob Stabel. Han var en av 3 utsendinger fra Oppland (Kristians amt) til Eidsvoll i 1814. Forfatteren er Eldor Bråthen, flittig bidragsyter til Sagn og Soge så vel som til så mange andre bøker og skrifter.
 


Eldor Bråthen

 


Bidragsytere til Sagn og Soge 2014

 

I pausa solgte Eldor Sagn og Soge og Knut Myrann DVD’er.

 

 

 


Trivelig prat rundt borda i pausa

 

 

 

 

 

Etter kaffepause med kringle, kaffe og prat starta Axel Holt med friske innslag. Ringerikingen viste seg å være en entertainer av rang.  I en halv time holdt han forsamlinga i ånde med viser, dikt og historier. Alle sjangre beherska han til fulle!


Axel Holt

 

 

Helge Nordby avslutta kvelden med et nydelig bildeprogram: ”Trekanten i Vassfaret – en vandring i bilder, ord og toner mellom Storekrakkoia, Vassfarkoia og Fønhuskoia”.
 

 


Klikk bilde for å se større versjon i ny fane.

 


Harehopp med 1284 i bakgrunnen
 


Mot Hestehøgda fra minneplata

 


Strøen – Slasetra – Slakollen

 


Hedalsfjellet fra Nevlingkollen til Hestehøgda

 

Et eget oppslag om ”Trekanten” vil komme seinere.

Som ved så mange arrangementer her i bygda, stilte Arne G. Perlestenbakken opp med kameraet sitt. Alltid bak kameraet. Her har Anne-Margrethe Wilter knipsa fotografen i aksjon!

 


Arne G. P. knipset mange bilder. Foto: Anne-Margrethe Wilter
 


Og så var det oppvasken