Sist oppdatert: 17.10.2014 06:03

Fra vekstkommune til avfolking –eller?

EINAR SPURKELAND

Er du klar over at Sør-Aurdal var en vekstkommune mellom 1801-65?  I løpet av disse vel 60 årene økte folketallet fra 3228 til 5973, skal vi tro tallene fra de store folketellingene. Etter annen verdenskrig har folketallet blitt redusert fra 4200 til 3133 per 1.1.2014. I 2013 var fødselsover-skuddet negativt. 

Sør-Aurdal er med andre ord en kommune i tilbakegang til tross for stor innvandring til landet. Kommunen sliter med å opprettholde tjenestetilbudet, og nå snakkes det om at skolen i Hedalen kan være truet, og kanskje dagens elever må reise til Bagn. 

Det er ingen smart løsning på disse utfordringene i en tid hvor kommunen trenger en satsing på næringsutvikling, slik at det kan skapes nye arbeidsplasser, og dermed grunnlag for flere innbyggere og bedre tjenestetilbud. 

En nærliggende mulighet er jo å tilrettelegge for mer hyttebygging i dalførene, for eksempel i Hedalen. Det vil skape ny aktivitet og flere arbeidsplasser. Butikkene vil få økt omsetning, og kanskje det kommer yngre mennesker som ser en fremtid i å utvikle tjenester for hyttemarkedet.

I neste omgang kan det utløse økt barnefødsel og befolkningsvekst igjen. Kommunen sitt bidrag kan være lave avgifter på tilrettelegging av hyttemarkedet. Innføring av eiendomsskatt er neppe en god søknad for å få flere til å bosette seg i kommunen – verken på heltid eller i fritiden. 

Det er sikkert flere næringsveier som egner seg for Sør-Aurdal, og som kan utvikles, for eksempel i forbindelse med villmarksliv i Vassfaret. Her er det jo bare fantasien som setter grenser. Hva om kommunen ble vertskap for et nasjonalt sykkelløp? Mulig det må bli for terrengsykler på grunn av vegnettet ikke er all verden! 

Hvordan dyrker vi de historiske minnene i bygda? Hedalen stavkirke ble 850 år i 2013. På den tiden var vel det en kirke langt ute på landet – eller på prærien, som man ville sagt i USA.  

Dersom man skal lykkes med ny vekst, så kreves det en bevisst strategi for å markedsføre kommunen med alle kulturhistoriske verdier, men også med gode oppvekstvilkår for barnefamilier. Når vintersesongen nå er på innmarsj, kan vi jo bare tipse potensielle barnefamilier om at www.skisporet.no har den beste løypeinformasjonen! 400 km maskinpreparerte skispor venter på deg! 

Politikken kan endres fra tilbakegang til vekst. Hva venter vi på?