Sist oppdatert: 20.10.2014 06:51

TV-aksjonen

  LIV BARBRO VEIMODET
TV-aksjonen 2014 i Sør-AurdaI år skal pengene fra TV-aksjonen gi en million mennesker varig tilgang til rent vann. Tilgang til rent vann dreier seg ikke om å bli utørst, det betyr at mennesker overlever og holder seg friske.

Tilgang til vann sikrer avlinger og mat til befolkningen. Kvinner og barn får muligheten til utdanning og arbeid når de ikke må bruke mange timer hver dag på å gå etter rent vann. Når turen etter vann blir kort er de også mindre utsatte for vold og seksuelle overgrep. For å styrke flere av disse positive ringvirkningene vil Kirkens Nødhjelp også sette opp latriner og gjøre andre tiltak for å bedre sanitære forhold og hygiene.

Et par vannfakta

  • En nordmann som tar en 5 minutters dusj, bruker mer penger enn det en gjennomsnittsperson i et utviklingsperson bruker på en hel dag.
  • I verden i dag er det flere mennesker som har mobiltelefon enn mennesker som har tilgang til en do.

Vi takker rodeledere og alle bøssebærere i Sør-Aurdal som har samlet inn penger for å gi varig tilgang til rent vann til 1 million mennesker.

Var du ikke hjemme?
Da fikk du nok en lapp med informasjon om hvordan du nå i ettertid kan bidra med støtte til aksjonen. Det er ikke for sent, ring 820 44 110og gi 200 kr.

Vann forandrer alt!
Innsamlingen startet kl. 15.00 i Sør-Aurdal og ble avsluttet og kl. 20.00 var pengene talt opp i banken. Opptellingen gav oss følgende resultat på bøssene:
Bagn: kr 38 646,-
Begnadalen kr 17 892,-
Hedalen kr  23 714,-
Leirskogen kr 7 967,-
Reinli kr 13 617,-

I tillegg har skolene bidratt slik:
Sør-Aurdal Ungdomsskole kr 15 400,-
Hedalen ungdomstrinn kr. 9 112,-
Det har vært ofring til TV aksjonen ved alle våre kirker, og fordelingen ble slik:

Bagn kr  6 428,-
Begnadalen kr. 1 313,-
Hedalen kr 2 700,-
Leirskogen kr 1 309,-
Reinli kr. 1 590,-

Sør-Aurdal Kommune bevilget kr  6000,- til årets TV aksjon.

Vi takker for alle frivillige for at de stiller opp gang etter gang, og takker alle dere glade givere for bidragene.