Sist oppdatert: 27.10.2014 02:54

Bygdeutvalget på beina igjen

  ARNE HEIMESTØL

33 personer hadde møtt opp på Nordre Lokalet fredag kveld da bygdeutvalget ble gjenopprettet.


Bak: Vegard Vestrom
Framme fra venstre: Mari Olea Lie, Jostein Lie og Øystein Fossholt

Hedalen Skoles Venner, Hedalen ungdomslag, Hedalen idrettslag og Hedalen helselag hadde stilt seg bak forslaget om å kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Interimsstyret la fram forslag til vedtekter, og disse ble enstemmig vedtatt.

Vegard Vestrom ble valgt til leder, og Mari Olea Lie ble nestleder. Marie Tullin Eikrem, Jostein Lie og Øystein Fossholt er valgt til styremedlemmer. Tor Ingar Nordby er revisor, og Bodil Øyhus Pihl og Asle Ivar Klemmetsrud er valgkomité.

Formål
Hedalen Bygdeutvalg (HBU) er en forening for bygdefolket i Hedalen og andre som føler seg som hedøler, og har som formål å hegne om de kvalitetene som gjør Hedalen til et godt sted å vokse opp, bo, arbeide, eldes og feriere i.

  • HBU skal være et organ for å fremme bygdesamfunnets interesser i forhold til storsamfunnet.

  • HBU skal være et høringsorgan i forhold til kommunen og annen offentlig myndighet i saker som berører innbyggernes felles interesser.

  • HBU skal arbeide for at kommunens tjenestetilbud i bygda opprettholdes og styrkes.

  • HBU er en arena for deltakelse og meningsytring i lokaldemokratiet, og kan legge til rette for ulike deltakelsesformer i den offentlige debatten.

  • HBU skal bidra til å skape identitet og et godt omdømme for bygda.

  • Det innkreves ikke kontingent.

Nettside
Bydeutvalgets nye nettside begynner å ta form. Den finner du her.