Sist oppdatert: 03.10.2014 14:39

Nymerka sti på Hedalsfjellet

  KARI OG HELGE NORDBY
Fra Fledda er det nå blåmerket trasé forbi Langtjern, Langtjernkollen, Hestehøgda og ned til Ruggplata. Dette er en del av Ringerikes Turistforenings nye sti mellom Fønhuskoia og Storekrak over Hedalsfjellet.

Dette igjen utgjør  det tredje beinet i «Trekanten i Vassfaret», sti som knytter sammen de tre DNT-hyttene Fønhuskoia, Storekrak og Vassfarkoia.

I Fledda står det skiltet henholdsvis retning Storekrak og Fønhuskoia. Om du vil gå en tur til for eksempel Langtjernkollen, Hestehøgda eller minneplata, må du følge skilting mot Storekrak. Med tillatelse fra Fylkesmannen har en kunnet anlegge denne nye stien forbi Langtjern til Hestehøgda innenfor landskapsvernområdet. En avstikker (100 m) til Langtjernkollen (1148 moh.), Hedalsfjellet høyeste punkt, anbefales.

Ved Hallfast (veiskillet) er det parkeringsmuligheter. Følg veien (blåmerket) inn til skilting. Defra er det vel sju km og ca. to timers gange til Ruggplata (1 time til Langtjern). Om du velger å følge skilting mot Fønhuskoia, følger den Dølavegen forbi Storausttjern til Fjellvatnet. Derfra går den på gammel sti over Slafjell, forbi Slasetra og ned til Strøsdammen. Mer om "Trekanten i Vassfaret" på Nørre Lokalet 11.10.


Hestehøgda mot Aurdalsfjorden


Hestehøgda mot Sperillen


Langtjern


Minneplata mot Hestehøgda